top of page

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

CachHayNhat.com chia sẻ các file Photoshop chất lượng cao tách nền dùng để ghép hình Standee Mockup


10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

Thư mục chính chứa 10 tệp PSD (tệp Photoshop) mà mỗi tệp có một số lớp đối tượng thông minh để dễ dàng chỉnh sửa.


Làm thế nào để chỉnh sửa các tập tin PSD?


Lúc đầu, mở một trong các tệp PSD.


Chỉ cần nhấp đúp chuột vào các lớp được tô màu và đặt tên, một cửa sổ mới sẽ mở ra trong Photoshop

Đặt tác phẩm của bạn trong cửa sổ mới, đặt nó trên màn hình và lưu nó.


Các tập tin sẽ tự động được cập nhật với thiết kế của bạn.


Làm điều đó cho tất cả các lớp SMART.


Để thay đổi màu nền, hãy mở thư mục Nền và nhấp đúp vào lớp màu BG và chọn màu yêu thích của bạn.Link google drive download file ở cuối bài.


10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up


10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up


Link download 10 File PSD Standee Mockup

Password giải nén: cachhaynhat.com


 

Xem thêm:

Download File Billboards Mockup on Building PSD Part 01

Download File Billboards Mockup on Building PSD Part 02

Download File Party Flyers PSD Free 01

Download File Party Flyers PSD Free 02


Download File Party Flyers PSD Free 03

Download File Party Flyers PSD Free 04

Download File Party Flyers PSD Free 05


10 Church Flyers Templates Photoshop Free


Chia Sẻ File 10 Business Flyers Templates Photoshop

Chia Sẻ File Business Cards Templates Photoshop

File Bifold Brochures Templates PSD AI


File Mockup, Flyer, Name Card, Standee Templates Photoshop

File Letterhead Templates PSD AI

File Resume Cv Templates Photoshop

PSD Ghép Hình Phụ Nữ Tuyệt Đẹp

File PSD Ghép Ảnh Thẻ - Áo Vest Nam


File PSD Ghép Ảnh Thẻ Áo Sơ Mi Áo Dài Nữ


File PSD Ghép Ảnh Thẻ Áo Vest Nữ


File PSD Ghép Ảnh Nam Nữ Thể Thao


10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up


#Free#Download #Photoshop #PSD #mockup #standee

0 vue0 commentaire
bottom of page