top of page

Bộ Font Chữ MBBank Averta Std Cy Full

Bộ Font Chữ Ngân hàng Quân Đội MBBank Averta Std Cy Full

Sau khoảng thời gian dài lên kế hoạch và chuẩn bị, MB Bank đã chính thức thay đổi logo và hình ảnh thương hiệu mới kể từ ngày 4/11/2019. Cachhaynhat.com chia sẻ bộ fonts Averta Std Cy theo bộ nhận diện mới của MB Bank để các bạn sử dụng cho thiết kế.


Link Download font chữ MB Bank Averta Std Cy Full ở cuối bàiAverta Std Cy Extrathin Font - MBBank
Averta Std Cy Extrathin Font - MBBank

Averta Std Cy Extrathin Italic Font - MBBank
Averta Std Cy Extrathin Italic Font - MBBank

Averta Std Cy Thin Font - MBBank
Averta Std Cy Thin Font - MBBank


Averta Std Cy Thin Italic Font - MBBank
Averta Std Cy Thin Italic Font - MBBank

Averta Std Cy Light Font - MBBank
Averta Std Cy Light Font - MBBank

Averta Std Cy Light Italic Font - MBBank
Averta Std Cy Light Italic Font - MBBank

Averta Std Cy Regular Font - MBBank
Averta Std Cy Regular Font - MBBank

Averta Std Cy Regular Italic Font - MBBank
Averta Std Cy Regular Italic Font - MBBank

Averta Std Cy Semibold Font - MBBank
Averta Std Cy Semibold Font - MBBank

Averta Std Cy Semibold Italic Font - MBBank
Averta Std Cy Semibold Italic Font - MBBank

Averta Std Cy Bold Font - MBBank
Averta Std Cy Bold Font - MBBank

Averta Std Cy Bold Italic Font - MBBank
Averta Std Cy Bold Italic Font - MBBank

Averta Std Cy ExtraBold Font - MBBank
Averta Std Cy ExtraBold Font - MBBank

Averta Std Cy ExtraBold Italic Font - MBBank
Averta Std Cy ExtraBold Italic Font - MBBank

Averta Std Cy Black Font - MBBank
Averta Std Cy Black Font - MBBank

 

Xem Thêm các Font chữ đẹp khác:

11 352 vues0 commentaire

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page