top of page

Poster Truyền Thông Chiến Lược MBBank file vector

Chia sẻ file Poster Truyền Thông Chiến Lược MBBank file vector để sử dụng trong in ấn cho Ngân hàng Quân đội MBBank.

Poster Truyền Thông Chiến Lược MBBank file vector

Sau khoảng thời gian dài lên kế hoạch và chuẩn bị, MBBank đã chính thức thay đổi logo và hình ảnh thương hiệu mới kể từ ngày 4/11/2019

Các thành tố kết hợp với nhau theo hình ngôi sao và được đặt nghiêng, như một con người trong tư thế chuyển động về phía trước, tất cả tổng hòa lại thành một thương hiệu MB có bản sắc, nhân văn, không ngừng đổi mới trở thành một ngân hàng thông minh, nhằm mang lại những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.Link download file ở cuối bài


Poster Truyền Thông Chiến Lược MBBank file vector

Poster Truyền Thông Chiến Lược MBBank file vector

Poster Truyền Thông Chiến Lược MBBank file vector

Poster Truyền Thông Chiến Lược MBBank file vector 

Xem thêm
718 vues0 commentaire

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page