top of page

Ảnh Bác Hồ Quàng Khăn Đỏ Cho Thiếu Nhi - Ảnh Chất Lượng Cao

CachHayNhat.com chia sẻ file ảnh Bác Hồ quàng khăn đỏ cho thiếu nhi chất lượng cao, cực nét đẹp. Ảnh Bác Hồ quàng khăn đỏ rất nét dùng để in khổ lớn rất chất lượng.


Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội.


Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.


Bác Hồ Quàng Khăn Đỏ Cho Thiếu Nhi
Bác Hồ Quàng Khăn Đỏ Cho Thiếu Nhi

Link google drive download file chất lượng cao dưới mỗi ảnh.


Xem thêm các bài download tranh ảnh đẹp, vector, PSD, PNG về Bác Hồ:


Ảnh Bác Hồ Quàng Khăn Đỏ Cho Thiếu Nhi - Ảnh Chất Lượng Cao

Password: cachhaynhat.com 

Ảnh Bác Hồ Quàng Khăn Đỏ Cho Thiếu Nhi - Ảnh Chất Lượng Cao

Password: cachhaynhat.com


Tải ảnh Bác Hồ Quàng Khăn Đỏ Cho Thiếu Nhi - Ảnh Chất Lượng Cao

 

4.410 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page