top of page

Ảnh Chân Dung Bác Hồ File Vector CDR Corel

CachHayNhat.com chia sẻ ảnh chân dung Bác Hồ - Chủ tịch Hồ Chí Minh file vector CDR Corel dùng để thiết kế in ấn.


Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội.


Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.

Ảnh Chân Dung Bác Hồ File Vector CDR Corel
Ảnh Chân Dung Bác Hồ File Vector CDR Corel


Xem thêm các bài download tranh ảnh đẹp, vector, PSD, PNG về Bác Hồ:


Ảnh Chân Dung Bác Hồ File Vector CDR Corel

Ảnh Chân Dung Bác Hồ File Vector CDR Corel

Ảnh Chân Dung Bác Hồ File Vector CDR Corel

Ảnh Chân Dung Bác Hồ File Vector CDR Corel

Ảnh Chân Dung Bác Hồ File Vector CDR Corel

Ảnh Chân Dung Bác Hồ File Vector CDR Corel

Ảnh Chân Dung Bác Hồ File Vector CDR Corel

Ảnh Chân Dung Bác Hồ File Vector CDR Corel


Password: cachhaynhat.com


Ảnh Chân Dung Bác Hồ File Vector CDR Corel

 

Xem thêm:8.414 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page