Download bộ 14 font Bodoni Việt hóa .Vn Vnf Sfu

Cachhaynhat.com chia sẻ bộ các font Bodoni Việt hóa. Bộ này tổng hợp nhiều phông chữ Bodoni tiếng Việt chuẩn và một số font như VNF bodoni, Sfu Bonodi, .VnBonodi. Các font này theo bảng mã Unicode và TCVN3

ảnh bìa font Bodoni Việt hóa
font Bodoni Việt hóa