top of page

20 Hình ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp nhất

CachHayNhat chia sẻ bộ 20 hình ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp nhất, chất lượng cao. Những bức tranh ảnh Phật là không thể thiếu trong những gia đình theo đạo Phật. Quan Âm nguyên là Quán Thế Âm nhưng do tránh chữ Thế trong tên nhà vua Đường là Lý Thế Dân nên gọi là Quan Âm hoặc Quán Âm là tên của một vị Bồ tát tên là Quán Thế Âm Bồ Tát


Tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp, chất lượng cao miễn phí

Các bạn có thể tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng cao về phục vụ mục đích in ấn khổ lớn, link tải ảnh Phật dưới mỗi ảnh.

ảnh Quan Âm Sơn Thủy
ảnh Quan Âm Sơn Thủy

ảnh Quan Âm Sơn Thủy
ảnh Quan Âm Sơn Thủy

ảnh Quan Âm Sơn Thủy
ảnh Quan Âm Sơn Thủy


ảnh Quan Âm Bồ Tát đứng
ảnh Quan Âm Bồ Tát đứng

ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp
ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp

Quan Thế Âm Bồ Tát

Quan Âm nguyên là Quán Thế Âm nhưng do tránh chữ Thế trong tên nhà vua Đường là Lý Thế Dân nên gọi là Quan Âm hoặc Quán Âm là tên của một vị Bồ tát tên là Quán Thế Âm Bồ Tát (avalokiteśvara) tại các nước như Việt Nam, Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản và các nước lân cận. Các Phật tử Trung Hoa thường thờ cúng bốn vị Đại Bồ Tát của Phật giáo Trung Hoa, gồm Quan Âm cùng các vị Bồ Tát Phổ Hiền (samantabhadra), Địa Tạng (kṣitigarbha) và Văn-thù-sư-lợi (mañjuśrī).

ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp
ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp

ảnh Quan Âm hào quang hoa sen
ảnh Quan Âm hào quang hoa sen

ảnh Quan Âm vận chú
ảnh Quan Âm vận chú

ảnh Quan Âm nền mây xanh
ảnh Quan Âm nền mây xanh

ảnh Quan Âm suối trúc
ảnh Quan Âm suối trúc


Thể hiện - Quan Âm

Bồ Tát Quan Âm thường được nhắc tới bên cạnh Phật A-di-đà (sa. amitābha) trong kinh Diệu pháp liên hoa, phẩm 25 với tên Phổ môn, các công hạnh của Bồ Tát trình bày rõ ràng và tán thán. Tại Trung Hoa và Việt Nam, Quan Âm thường được diễn tả dưới dạng nữ nhân.


Quan Âm hiện thân trong mọi hình dạng để cứu độ chúng sinh, nhất là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ và đao kiếm. Phụ nữ không con cũng hay cầu Quan Âm. Quan Âm cũng hay được nhắc tới bên cạnh Phật A-di-đà (sa. amitābha) và trong kinh Diệu pháp liên hoa, phẩm 25 với tên Phổ môn, các công hạnh của Bồ Tát trình bày rõ ràng và tán thán. Tại Trung Hoa và Việt Nam, Quan Âm thường được diễn tả dưới dạng nữ nhân.


Trong thần thoại, văn học bác học (như tác phẩm Tây du ký của Trung Hoa), văn học dân gian, hay trong kinh sách nhà Phật (như phẩm Phổ môn, bản kinh Lăng Nghiêm và Diệu pháp liên hoa), Quán Thế Âm Bồ Tát được xem là vị Bồ Tát có thần lực nhất, chỉ sau Phật Tổ. Điều này có thể là do Quan Âm là vị Bồ Tát cứu độ chúng sanh và là Bồ Tát đặc trưng cho tinh thần của Phật giáo Đại thừa-giác tha (cứu vớt và giác ngộ người khác), nên có thể Phật giáo Đại thừa đã nâng ngài lên tầm quan trọng như vậy, khác biệt với Phật giáo Tiểu thừa. Điều này càng làm tăng lòng sùng kính của người theo đạo Phật đối với Bồ Tát Quán Âm. Trong mọi ngôi chùa, thường thì chính giữa là tượng đức Phật Tổ, hai bên là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, tuy nhiên ở ngoài khuôn viên chùa hầu hết đều có tượng đức Phật Tổ hay Quán Thế Âm mà không thấy hoặc ít thấy hơn tượng của các vị Phật hay Bồ Tát khác.

ảnh Quan Âm hào quang lửa
ảnh Quan Âm hào quang lửa

ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp
ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp

ảnh Quan Âm nền tím
ảnh Quan Âm nền tím

ảnh Quan Âm hào quang lửa, nền đỏ
ảnh Quan Âm hào quang lửa, nền đỏ

ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp
ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp

Danh xưng Quán Thế Âm là xuất phát từ một truyền thuyết của Phật giáo, tin rằng những người tu hành đạt tới chính quả, thì ngũ giác của họ có thể dùng chung được. Nghĩa là họ có thể dùng tai để "nhìn" thấy hình ảnh, dùng mắt để "nghe" thấy âm thanh, lưỡi có thể ngửi được, v.v. Theo lòng tin này, thì danh xưng Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là: vị Bồ Tát luôn "nhìn thấy" tiếng ai oán, đau khổ trong bến mê của chúng sinh và sẵn sàng cứu giúp hay nói pháp khi cần.


Theo quan niệm Trung Hoa, Quan Âm ngự tại Phổ-đà Sơn ở miền Đông Trung Hoa. Phổ-đà Sơn là một trong Tứ đại danh sơn, bốn trú xứ của bốn Đại Bồ Tát của Phật giáo Trung Hoa. Tại Trung Hoa - đến thế kỷ 10 - Quan Âm còn được giữ dưới dạng nam giới, thậm chí trong hang động ở Đôn Hoàng, người ta thấy tượng Quan Âm để râu. Đến khoảng thế kỷ thứ 10, Quan Âm được vẽ mặc áo trắng, có dạng nữ nhân. Có lẽ điều này xuất phát từ sự trộn lẫn giữa đạo Phật và đạo Lão trong thời kỳ này.

Một cách giải thích khác là ảnh hưởng của Mật tông (xem Tantra) trong thời kỳ này: hai yếu tố Từ bi (maitrī-karuṇā) và Trí huệ (prajñā) được thể hiện thành hai dạng nam nữ, mỗi vị Phật hay Bồ Tát trong Mật tông đều có một "quyến thuộc" nữ nhân. Vị quyến thuộc của Quán Thế Âm được xem là vị nữ thần áo trắng Đa-la (sa. tārā), và Bạch Y Quán Âm là tên dịch nghĩa của danh từ đó. Kể từ đó Phật tử Trung Hoa khoác cho Quan Âm áo trắng và xem như là vị Bồ Tát giúp phụ nữ hiếm muộn. Ngoài ra, các ngư dân thường cầu nguyện Quan Âm để được bình an trong các chuyến đi đánh cá. Vì thế, Quan Âm cũng có biệt hiệu Quan Âm Đông Hải hay Quan Âm Nam Hải.


Ngoài ra, đối với Phật giáo, Phật không phân biệt nam hay nữ. Khác với các thần thoại sơ khai quan niệm các vị thần có giới tính và có sự sinh sản, Phật giáo và các tôn giáo lớn trên thế giới không cho rằng thần của họ có giới tính và sự sinh sản. Do đó việc quan niệm Quan Âm là nam hay nữ không phải là vấn đề quan trọng trong Phật giáo. Vả lại, theo phẩm Phổ môn, khi muốn cứu vớt hoặc giác ngộ, Quan Âm có thể hóa thành 32 sắc tướng như Phật, Bồ Tát, Càn-thát-bà, thiện nam, tín nữ, tùy theo đối tượng để cứu giúp chúng sinh.

ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp
ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp

ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp
ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp

ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp
ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp


ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp
ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp

ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp
ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp

Huyền thoại Quan Âm

Có rất nhiều huyền thoại về Bồ Tát Quan Âm. Theo một huyền thoại Trung Hoa thì Quan Âm là con gái thứ ba của một nhà vua tên là Diệu Thiện. Lớn lên, dù bị vua cha ngăn cản nhưng công chúa vẫn quyết đi tu. Cuối cùng vua nổi giận, sai đem giết nàng. Diêm vương đưa nàng vào địa ngục, ở đó công chúa biến địa ngục thành Tịnh độ, cứu giúp người hoạn nạn. Diêm Vương thả nàng ra, sau đó nàng tái sinh trên núi Phổ-đà ở biển Đông và trở thành người cứu độ cho ngư dân. Đến khi vua cha bị bệnh nặng, nàng cắt thịt đắp lên chỗ bệnh. Nhà vua khỏi bệnh và nhớ ơn, cho tạc tượng nàng. Tương truyền rằng, vì hiểu lầm ý của nhà vua mà người ta tạc nên bức tượng nghìn tay nghìn mắt, được lưu truyền đến ngày nay.

Tranh tượng thường trình bày Quan Âm dưới nhiều dạng khác nhau, nhưng phổ biến nhất là dạng một vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Có khi Quan Âm ẵm trên tay một đứa bé, có khi một đồng tử theo hầu. Người ta cũng hay vẽ Quan Âm hiện trong mây, hoặc cưỡi rồng trên thác nước. Hình ảnh Quan Âm đứng trên một hải đảo hay trên con cá voi để cứu người bị nạn cũng phổ biến trong nghệ thuật, biển cả tượng trưng cho Luân hồi. Tay Quan Âm thường cầm hoa sen hay bình nước Cam lồ. Quan Âm bồ tát cũng chính là Từ Hàng đạo nhân trong Phong thần diễn nghĩa. Ở Việt Nam, Nguyên phi Ỷ Lan được nhân dân gọi là Quan Âm Nữ, thờ ở Chùa Bà Tấm.


Chất liệu làm tranh ảnh Phật đẹp

Những bức tranh, hình ảnh Phật đẹp mà chúng tôi gửi đến cho các bạn trong bộ ảnh Phật này đều là những ảnh nét, đẹp, chất lượng cao có thể in ấn khổ lớn. Tranh Phật hiện nay được in ấn bằng công nghệ in tiên tiến nhất đảm bảo màu sắc và độ nét sau khi in. Tranh Phật được gia công thành phẩm thành nhiều dạng tranh khác nhau như: tranh Phật in trên vải Canvas cao cấp, tranh Phật vào khung lồng kính, tranh Phật gắn sáo gỗ (cây treo trên dưới), tranh Phật gắn đèn, tranh Phật gắn đèn LED 7 màu (chạy viền xung quanh), tranh Phật in trên Backlit Film (chất liệu xuyên đèn, đèn chiếu từ sau), tranh Phật in Backlit Film gắn sáo gỗ. Với công nghệ in UV hiện nay bạn có thể in tranh ảnh Phật lên nhiều chất liệu như bạt, decal, canvas, lua cho đến các chất liệu dạng phẳng như kính, mica, aluminum, formex...


Trên đây chúng tôi đã chia sẻ bộ hình ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp nhất, chất lượng cao để các bạn có thể tải về làm hình nền, để thiết kế in ấn nét đẹp. Nếu bạn là người theo Phật Giáo thì các bạn hãy tải những ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp nhất mà chúng tôi cung cấp bên trên để làm hình nền điện thoại hay máy tính thì vận may sẽ đến với bạn đó vì Phật có sứ mệnh mang lại sự bình an, êm ấm đến cho tất cả các chúng sinh.


 

Xem thêm các bộ hình nền đẹp khác:

3.920 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page