20 Hình ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp nhất

CachHayNhat chia sẻ bộ 20 hình ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp nhất, chất lượng cao. Những bức tranh ảnh Phật là không thể thiếu trong những gia đình theo đạo Phật. Quan Âm nguyên là Quán Thế Âm nhưng do tránh chữ Thế trong tên nhà vua Đường là Lý Thế Dân nên gọi là Quan Âm hoặc Quán Âm là tên của một vị Bồ tát tên là Quán Thế Âm Bồ Tát


Tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp, chất lượng cao miễn phí

Các bạn có thể tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng cao về phục vụ mục đích in ấn khổ lớn, link tải ảnh Phật dưới mỗi ảnh.

ảnh Quan Âm Sơn Thủy
ảnh Quan Âm Sơn Thủy

Link tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng cao


ảnh Quan Âm Sơn Thủy
ảnh Quan Âm Sơn Thủy

Link tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng cao


ảnh Quan Âm Sơn Thủy
ảnh Quan Âm Sơn Thủy

Link tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng caoảnh Quan Âm Bồ Tát đứng
ảnh Quan Âm Bồ Tát đứng

Link tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng cao


ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp
ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp

Link tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng cao


Quan Thế Âm Bồ Tát

Quan Âm nguyên là Quán Thế Âm nhưng do tránh chữ Thế trong tên nhà vua Đường là Lý Thế Dân nên gọi là Quan Âm hoặc Quán Âm là tên của một vị Bồ tát tên là Quán Thế Âm Bồ Tát (avalokiteśvara) tại các nước như Việt Nam, Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản và các nước lân cận. Các Phật tử Trung Hoa thường thờ cúng bốn vị Đại Bồ Tát của Phật giáo Trung Hoa, gồm Quan Âm cùng các vị Bồ Tát Phổ Hiền (samantabhadra), Địa Tạng (kṣitigarbha) và Văn-thù-sư-lợi (mañjuśrī).

ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp
ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp

Link tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng cao


ảnh Quan Âm hào quang hoa sen
ảnh Quan Âm hào quang hoa sen

Link tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng cao


ảnh Quan Âm vận chú
ảnh Quan Âm vận chú

Link tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng cao


ảnh Quan Âm nền mây xanh
ảnh Quan Âm nền mây xanh

Link tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng cao


ảnh Quan Âm suối trúc
ảnh Quan Âm suối trúc

Link tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng caoThể hiện - Quan Âm

Bồ Tát Quan Âm thường được nhắc tới bên cạnh Phật A-di-đà (sa. amitābha) trong kinh Diệu pháp liên hoa, phẩm 25 với tên Phổ môn, các công hạnh của Bồ Tát trình bày rõ ràng và tán thán. Tại Trung Hoa và Việt Nam, Quan Âm thường được diễn tả dưới dạng nữ nhân.


Quan Âm hiện thân trong mọi hình dạng để cứu độ chúng sinh, nhất là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ và đao kiếm. Phụ nữ không con cũng hay cầu Quan Âm. Quan Âm cũng hay được nhắc tới bên cạnh Phật A-di-đà (sa. amitābha) và trong kinh Diệu pháp liên hoa, phẩm 25 với tên Phổ môn, các công hạnh của Bồ Tát trình bày rõ ràng và tán thán. Tại Trung Hoa và Việt Nam, Quan Âm thường được diễn tả dưới dạng nữ nhân.


Trong thần thoại, văn học bác học (như tác phẩm Tây du ký của Trung Hoa), văn học dân gian, hay trong kinh sách nhà Phật (như phẩm Phổ môn, bản kinh Lăng Nghiêm và Diệu pháp liên hoa), Quán Thế Âm Bồ Tát được xem là vị Bồ Tát có thần lực nhất, chỉ sau Phật Tổ. Điều này có thể là do Quan Âm là vị Bồ Tát cứu độ chúng sanh và là Bồ Tát đặc trưng cho tinh thần của Phật giáo Đại thừa-giác tha (cứu vớt và giác ngộ người khác), nên có thể Phật giáo Đại thừa đã nâng ngài lên tầm quan trọng như vậy, khác biệt với Phật giáo Tiểu thừa. Điều này càng làm tăng lòng sùng kính của người theo đạo Phật đối với Bồ Tát Quán Âm. Trong mọi ngôi chùa, thường thì chính giữa là tượng đức Phật Tổ, hai bên là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, tuy nhiên ở ngoài khuôn viên chùa hầu hết đều có tượng đức Phật Tổ hay Quán Thế Âm mà không thấy hoặc ít thấy hơn tượng của các vị Phật hay Bồ Tát khác.

ảnh Quan Âm hào quang lửa
ảnh Quan Âm hào quang lửa

Link tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng cao


ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp
ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp

Link tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng cao


ảnh Quan Âm nền tím
ảnh Quan Âm nền tím

Link tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng cao


ảnh Quan Âm hào quang lửa, nền đỏ
ảnh Quan Âm hào quang lửa, nền đỏ

Link tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng cao


ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp
ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp

Link tải ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát chất lượng cao


Danh xưng Quán Thế Âm là xuất phát từ một truyền thuyết của Phật giáo, tin rằng những người tu hành đạt tới chính quả, thì ngũ giác của họ có thể dùng chung được. Nghĩa là họ có thể dùng tai để "nhìn" thấy hình ảnh, dùng mắt để "nghe" thấy âm thanh, lưỡi có thể ngửi được, v.v. Theo lòng tin này, thì danh xưng Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là: vị Bồ Tát luôn "nhìn thấy" tiếng ai oán, đau khổ trong bến mê của chúng sinh và sẵn sàng cứu giúp hay nói pháp khi cần.


Theo quan niệm Trung Hoa, Quan Âm ngự tại Phổ-đà Sơn ở miền Đông Trung Hoa. Phổ-đà Sơn là một trong Tứ đại danh sơn, bốn trú xứ của bốn Đại Bồ Tát của Phật giáo Trung Hoa. Tại Trung Hoa - đến thế kỷ 10 - Quan Âm còn được giữ dưới dạng nam giới, thậm chí trong hang động ở Đôn Hoàng, người ta thấy tượng Quan Âm để râu. Đến khoảng thế kỷ thứ 10, Quan Âm được vẽ mặc áo trắng, có dạng nữ nhân. Có lẽ điều này xuất phát từ sự trộn lẫn giữa đạo Phật và đạo Lão trong thời kỳ này.

Một cách giải thích khác là ảnh hưởng của Mật tông (xem Tantra) trong thời kỳ này: hai yếu tố Từ bi (maitrī-karuṇā) và Trí huệ (prajñā) được thể hiện thành hai dạng nam nữ, mỗi vị Phật hay Bồ Tát trong Mật tông đều có một "quyến thuộc" nữ nhân. Vị quyến thuộc của Quán Thế Âm được xem là vị nữ thần áo trắng Đa-la (sa. tārā), và Bạch Y Quán Âm là tên dịch nghĩa của danh từ đó. Kể từ đó Phật tử Trung Hoa khoác cho Quan Âm áo trắng và xem như là vị Bồ Tát giúp phụ nữ hiếm muộn. Ngoài ra, các ngư dân thường cầu nguyện Quan Âm để được bình an trong các chuyến đi đánh cá. Vì thế, Quan Âm cũng có biệt hiệu Quan Âm Đông Hải hay Quan Âm Nam Hải.


Ngoài ra, đối với Phật giáo, Phật không phân biệt nam hay nữ. Khác với các thần thoại sơ khai quan niệm các vị thần có giới tính và có sự sinh sản, Phật giáo và các tôn giáo lớn trên thế giới không cho rằng thần của họ có giới tính và sự sinh sản. Do đó việc quan niệm Quan Âm là nam hay nữ không phải là vấn đề quan trọng trong Phật giáo. Vả lại, theo phẩm Phổ môn, khi muốn cứu vớt hoặc giác ngộ, Quan Âm có thể hóa thành 32 sắc tướng như Phật, Bồ Tát, Càn-thát-bà, thiện nam, tín nữ, tùy theo đối tượng để cứu giúp chúng sinh.