8 máy in 3D lớn nhất thế giới

CachHayNhat - Tương lai bây giờ là về công nghệ in 3D! Máy in 3D có thể được sản xuất để làm việc với nhiều loại vật liệu khác nhau, làm cho các ứng dụng tiềm năng của chúng gần như vô tận. Máy in 3D ngày nay có thể tạo ra mọi thứ, từ các bức tượng nhỏ bằng nhựa và các mô hình tỷ lệ đến toàn bộ vỏ xe và các tòa nhà! Như bạn có thể tưởng tượng, một số máy in này phải khá lớn để có thể chứa các bản in ấn tượng như vậy.

8 máy in 3D lớn nhất thế giới

Vì vậy, máy in 3D lớn nhất có thể có được khối lượng lớn đến mức nào? Hôm nay chúng ta sẽ xem xét 9 trong số các máy in 3D lớn nhất có sẵn để sử dụng hiện nay và xếp hạng chúng theo kh