Ai đã trả tiền phạt hình sự lớn nhất trong lịch sử?

CachHayNhat - Các công ty trên toàn thế giới đã buộc phải bồi thường hàng triệu - và đôi khi hàng tỷ - thiệt hại hình sự. Từ rò rỉ phóng xạ đến thảm họa môi trường và các công ty dược phẩm đưa ra tuyên bố sai - đây là những khoản tiền phạt lớn nhất được ban hành.

Ai đã trả tiền phạt hình sự lớn nhất trong lịch sử?

Dưới đây là một cái nhìn về các khoản tiền phạt hình sự lớn nhất trong lịch sử - bao gồm một khoản tiền do Pfizer trả, những công ty nào phải trả cho họ và lý do tại sao chúng được ban hành.