top of page

Bộ Font Chữ Logo Viettel VNI-Itckabel

CachHayNhat.com chia sẻ bộ font chữ slogan Viettel VNI itckabel Hãy nói theo cách của bạn. Là font chữ đã được Viettel đã đăng ký độc quyền làm hình ảnh thương hiệu toàn cầu. Từ đó các công cụ dụng cụ truyền thông nhận diện thương hiệu: Bảng hiệu, Hộp đèn, chữ nổi, danh thiếp, pano, Áp phích hay sử dụng font chữ này

Link download google drive ở cuối bài.


Bộ font chữ viettel VNI Itckabel
Bộ font chữ viettel VNI ItckabelFont chữ: Vni-Itckabel -"Hãy nói theo cách của bạn"

  1. ItcKabelBook

  2. ItcKabelMedium

  3. ItcKabelDemi

  4. ItcKabelBold

Bảng mã VNI WindowPassword: cachhaynhat.com 

Xem Thêm các Font chữ đẹp khác:5.963 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page