top of page

Bộ Font SVN Full - 379 Font SVN Việt Hóa

Cachhaynhat.com chia sẻ bộ font SVN full - 379 Font SVN Việt Hóa. Bộ font SVN này đầy đủ các phông chữ SVN phổ biến nhất để các bạn sử dụng trong thiết kế đồ họa, thiết kế quảng cáo. Bộ font chữ SVN tiếng việt hỗ trợ Unicode.

Link download google drive bộ font SVN full ở cuối bài.

Bộ Font SVN Full - 379 Font SVN Việt Hóa
Bộ Font SVN Full - 379 Font SVN Việt Hóa

Giới thiệu font SVN

Font Việt hóa STYLEno.1 Fonts có tiền tố “SVN-“, dùng bảng mã Unicode và được cung cấp qua trang web www.svnfont .com. Các fonts được chia thành 5 nhóm chính: Sans-serif, Serif & Slab, Script & Hand-write, Brush Display.


Cài đặt bộ Font SVN

Bạn tải bộ SVN font full rồi giải nén, copy toàn bộ font chữ muốn cài, sau đó bạn vào theo đường dẫn C:\Windows\Fonts rồi paste vào thư mục fonts.


Các bộ font Việt hóa - tiếng Việt khác

Danh sách bộ 379 Font SVN Full:

SVN-A Love Of Thunder

SVN-Aaron Script

SVN-Abril Fatface

SVN-Acherus Italic

SVN-Acherus Regular

SVN-Adam Gorry

SVN-Agency FB Bold

SVN-Agency FB

SVN-Aguda Black

SVN-Aguda Bold

SVN-Aguda Light

SVN-Aguda Regular

SVN-Alek Bold

SVN-Alek Ornaments

SVN-Alek Regular

SVN-Aleo Bold Italic

SVN-Aleo Bold

SVN-Aleo Italic

SVN-Aleo Light Italic

SVN-Aleo Light

SVN-Aleo Regular

SVN-Aller Regular

SVN-Amethyst Dingbats

SVN-Amethyst TrueType

SVN-Amethyst

SVN-Amperzand

SVN-Amsi Cond Italic

SVN-Amsi Cond Regular

SVN-Amsi Narw Bold

SVN-Amsi Narw Light

SVN-Anastasia

SVN-Androgyne

SVN-Anthem

SVN-Angellife

SVN-Angely Extras

SVN-Angely Summer

SVN-Angely

SVN-Apple

SVN-Appleberry

SVN-Aptima bold italic

SVN-Aptima bold

SVN-Aptima italic

SVN-Aptima

SVN-Arch Regular

SVN-Archaic 1897

SVN-Arial 2 bold italic

SVN-Arial 2 bold

SVN-Arial 2 italic

SVN-Arial 2

SVN-Arial 3 bold italic

SVN-Arial 3 bold

SVN-Arial 3 itlaic

SVN-Arial 3

SVN-Arial Bold Italic

SVN-Arial Bold

SVN-Arial Italic

SVN-Arial Regular

SVN-Aslang Barry

SVN-Astronout

SVN-Athena

SVN-Avaline Script Catchwords

SVN-Avaline Script Ornaments

SVN-Avaline Script

SVN-Avengeance

SVN-Avo bold italic

SVN-Avo bold

SVN-Avo italic

SVN-Avo

SVN-AZ Cupcakes

SVN-Bali Script

SVN-Balladeer Light

SVN-Ballarea Typeface

SVN-Banana Chip Muffins

SVN-Bango

SVN-Bariol Italic

SVN-Bariol

SVN-Batman Forever Alternate

SVN-Bear

SVN-Beast

SVN-Beauty Atok Script

SVN-Bellico

SVN-Bellwethers

SVN-Beloved

SVN-Berkshire Swash

SVN-Billo

SVN-Bio Sans Regular

SVN-Bira

SVN-Birth Of A Hero

SVN-Bistro Script

SVN-Blade runner

SVN-Blenda Script

SVN-Block

SVN-Blog Script

SVN-Blue

SVN-Book Antiqua bold italic

SVN-Book Antiqua bold

SVN-Book Antiqua italic

SVN-Book Antiqua

SVN-Bradley Hand

SVN-Braley Hand

SVN-Bree Regular

SVN-Brother 1816 Italic

SVN-Brother 1816 Regular

SVN-Brunette

SVN-Bruselo Script Ornaments

SVN-Bruselo Script

SVN-Bulgary

SVN-Cafe Lounge 19

SVN-Calama

SVN-Calling Code Bold Italic

SVN-Calling Code Bold

SVN-Calling Code Italic

SVN-Calling Code Regular

SVN-Candy Script

SVN-Caprica Script

SVN-Carington

SVN-Cattleya Script

SVN-Ciao Bella Flowers

SVN-Ciao Bella Laurels

SVN-Ciao Bella Leaves

SVN-Ciao Bella Stems

SVN-Ciao Bella

SVN-Cinnamoncake

SVN-Cintra

SVN-Clementine

SVN-Coco FY

SVN-Comic Sans MS

SVN-Cookie

SVN-Cookies

SVN-Corki Regular

SVN-Corki Rounded

SVN-Corki Tuscan Rounded

SVN-Corki Tuscan

SVN-Channel

SVN-Cherryla

SVN-D Sari Regular

SVN-Daisy

SVN-Dancing script

SVN-Darleston

SVN-Days

SVN-Deadhead Script

SVN-Desire

SVN-Dessert Menu Script

SVN-DK Clochard

SVN-Dumpling

SVN-Effra Italic

SVN-Effra

SVN-Egregio Script

SVN-Elle NovaC Extra Light

SVN-Endless Sorrow Catchword

SVN-Endless Sorrow

SVN-Every Movie Every Night

SVN-Fadilla

SVN-FFF Tusj

SVN-Fiolex Girls

SVN-Fjalla One

SVN-Flamingo Script

SVN-Fourth Bold

SVN-Fourth Extras

SVN-Fourth Regular

SVN-Franko

SVN-Freestyle

SVN-Genica Pro

SVN-Georgia Bold Italic

SVN-Georgia Bold

SVN-Georgia Italic

SVN-Georgia Regular

SVN-Good Dog

SVN-Gotham Rounded Regular

SVN-Gretoon

SVN-Grocery Rounded

SVN-Gidry

SVN-Hand Gothic Bold

SVN-Hand Gothic Regular

SVN-Haptic Script

SVN-Harabaras

SVN-Harman Script

SVN-Heathergreen

SVN-Helga

SVN-Helves bold italic

SVN-Helves bold

SVN-Helves italic

SVN-Helves

SVN-Helvetica Neue Bold Italic

SVN-Helvetica Neue Bold

SVN-Helvetica Neue Heavy

SVN-Helvetica Neue Italic

SVN-Helvetica Neue Light

SVN-Helvetica Neue Regular

SVN-Hemi Head

SVN-Heroe Pro Fleurons

SVN-Heroe Pro Inline

SVN-Heroe Pro Monoline

SVN-Heroe Pro

SVN-Hole Hearted

SVN-Holidays

SVN-Hollie Script Pro

SVN-Hollycakes

SVN-Indie

SVN-Internation

SVN-Justice League

SVN-Kelson Sans Bold

SVN-Kelson Sans Light

SVN-Kelson Sans Regular

SVN-KG Ten Thousand Reasons

SVN-Kimberley

SVN-Kitten

SVN-Larch Shaded

SVN-Linux Libertine bold italic

SVN-Linux Libertine bold

SVN-Linux Libertine Italic

SVN-Linux Libertine regular

SVN-Lobster

SVN-Madre Script

SVN-Manus

SVN-Maphylla

SVN-Marpesia Pro

SVN-Marujo Fino

SVN-Marujo Pictures

SVN-Marujo

SVN-Mercury Script Bold

SVN-Mercury Script Light

SVN-Mercury Script Ornaments Bold

SVN-Mercury Script Ornaments Light

SVN-Mercury Script Ornaments Regular

SVN-Mercury Script Regular

SVN-Merge Bold

SVN-Merge Regular

SVN-Mikado Regular

SVN-Miller Banner Italic

SVN-Miller Banner

SVN-Monday Ornaments

SVN-Monday

SVN-Moon Star

SVN-MORVA Ornaments

SVN-MORVA

SVN-Motion Picture

SVN-Mutlu

SVN-Neogrey

SVN-Neusa Bold

SVN-Neusa

SVN-Neutraface 2

SVN-New Athletic M54

SVN-Newton

SVN-Nexa Bold

SVN-Nexa Light

SVN-Nexa Rush Handmade Extended

SVN-Nexa Rush Sans Black

SVN-Nexa Rush Script

SVN-Nexa Rush Slab Black Shadow

SVN-Nexa Rust Extras Free

SVN-Nexa Rust Sans Black

SVN-Nexa Rust Script

SVN-Nexa Rust Slab Black Shadow

SVN-Nickainley Script

SVN-Nickel

SVN-Nothing

SVN-Novelia

SVN-Olivier

SVN-Oscine

SVN-OscineBold

SVN-Paris Pro

SVN-Passion

SVN-PF Din Text Pro Compressed Regular

SVN-PF Din Text Pro Condensed Regular

SVN-PF Din Text Pro Regular

SVN-Poky's

SVN-Posterizer KG Inline

SVN-Prima

SVN-Product Sans Bold

SVN-Product Sans Regular

SVN-Pyes Pa Headline

SVN-Ready

SVN-Redressed

SVN-Reklame Script

SVN-Reliant

SVN-Revolution

SVN-Rex

SVN-RidemyBike Pro Bold

SVN-RidemyBike Pro Dingbat

SVN-RidemyBike Pro Regular

SVN-Riesling

SVN-Ringdena

SVN-Rio 2016

SVN-Rocker

SVN-Rosalinda

SVN-Roselina Script

SVN-Rounded

SVN-Russell

SVN-SAF

SVN-Safina Script

SVN-Saldina

SVN-Sansation

SVN-Santis

SVN-Sari Regular

SVN-Sarifa

SVN-Segoe Print

SVN-Segoe Script

SVN-Segoe UI Bold Italic

SVN-Segoe UI Bold

SVN-Segoe UI Condensed bold

SVN-Segoe UI Condensed

SVN-Segoe UI Italic

SVN-Segoe UI Light Italic

SVN-Segoe UI Light

SVN-Segoe UI

SVN-Servetica Medium

SVN-Servetica Thin

SVN-Sevillana

SVN-Shintia Script

SVN-Showcase Ornaments

SVN-Showcase Sans

SVN-Showcase Script

SVN-Showcase Slab

SVN-Sign Painter House Script

SVN-Skill

SVN-Sliced

SVN-Snail

SVN-Snell Roundhand Script Bold

SVN-Snell Roundhand Script

SVN-Sofia

SVN-Square

SVN-Standly

SVN-Steady

SVN-Stella

SVN-Student

SVN-Strangelove

SVN-Suargie

SVN-Sunday

SVN-SVN-A Love Of Thunder

SVN-Swashington

SVN-Taiga

SVN-Tamarindo

SVN-Teaters

SVN-Times New Roman 2 bold italic

SVN-Times New Roman 2 bold

SVN-Times New Roman 2 italic

SVN-Times New Roman 2

SVN-Times New Roman Bold Italic

SVN-Times New Roman Bold

SVN-Times New Roman Italic

SVN-Times New Roman

SVN-Titillium bold

SVN-Titillium light

SVN-Titillium medium

SVN-Tungsten Book

SVN-The Carpenter Bold

SVN-The Carpenter Ornaments

SVN-The Carpenter Patterns

SVN-The Carpenter Pictograms

SVN-The Carpenter Regular

SVN-The Voice Heavy Italic

SVN-The Voice Heavy Italic

SVN-The Voice Light

SVN-The Voice Light

SVN-The Voice Regular

SVN-The Voice Regular

SVN-TradeMark

SVN-Transformer

SVN-Trebuchets

SVN-Trench

SVN-Unthrift

SVN-Valentina

SVN-Vanessas Valentine

SVN-Vanilla Daisy Pro

SVN-Vantom

SVN-Velvetberries

SVN-Very Berry

SVN-Victoria

SVN-Wallington

SVN-Wallows Ornaments

SVN-Wallows

SVN-Wednesday

SVN-Whimsy

SVN-Yahoo

SVN-Zailla Script

SVN-Zebra

SVN-Zero

SVN-Ziclets

Bộ Font SVN Full - 379 Font SVN Việt Hóa

Bộ Font SVN Full - 379 Font SVN Việt Hóa

Bộ Font SVN Full - 379 Font SVN Việt Hóa

Bộ Font SVN Full - 379 Font SVN Việt Hóa

Bộ Font SVN Full - 379 Font SVN Việt Hóa

Bộ Font SVN Full - 379 Font SVN Việt Hóa

Bộ Font SVN Full - 379 Font SVN Việt Hóa

Bộ Font SVN Full - 379 Font SVN Việt Hóa


Password: cachhaynhat.comBộ Font SVN Full - 379 Font SVN Việt Hóa - SVN Font Full - Tải font SVN - font SVN Việt hóa - bộ font svn - tải font svn - download font svn - font chữ svn - full font svn

 

Xem Thêm các Font chữ đẹp khác:

71.298 lượt xem6 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

6 comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
Hay Nhat
Hay Nhat
10 de ago. de 2021

nhiều phông chữ đẹp, làm thiệp mời là ngon

Curtir

Long Tiểu
Long Tiểu
09 de ago. de 2021

Rất tuyệt vời!

Curtir

Ngọc Diệp
Ngọc Diệp
08 de ago. de 2021

Ok 👌

Curtir

Sony
Sony
04 de ago. de 2021

Bộ font svn này khá đầy đủ

Curtir
Bạch Hoàng
Bạch Hoàng
11 de ago. de 2021
Respondendo a

ok

Curtir
bottom of page