top of page

Download Bộ Font HL Hùng Lân Full Việt Hóa

Cachhaynhat.com chia sẻ trọn bộ font HL việt hóa tuyệt đẹp dành cho thiết kế. Những Font chữ HL Hùng Lân mới nhất đã chuyển sang bảng mã chuẩn quốc tế Unicode nên tương thích tốt với phần lớn thiết bị hiện hành, cũng như hệ điều hành Windows, macOS, Linux. Font có tiền tố HL và hậu tố Uni hoặc Unicode đặc trưng.

Bộ Font HL Hùng Lân Full Việt Hóa
Bộ Font HL Hùng Lân Full Việt Hóa

Giới thiệu Font HL

Tác giả bộ Font HL HungLan là họa sĩ Nguyễn Hùng Lân, người chuyên vẽ truyện tranh.

Năm 2001, Font chữ HL Hùng Lân Việt hóa đầu tiên là VNI-HL Thuphap1 nhanh chóng tạo được tiếng vang lớn.


Cài đặt bộ Font HL

Bạn tải bộ HL font rồi giải nén, copy toàn bộ font chữ muốn cài, sau đó bạn vào theo đường dẫn C:\Windows\Fonts rồi paste vào thư mục fontsBộ Font HL Hùng Lân Full Việt Hóa
Bộ Font HL Hùng Lân Full Việt Hóa

Danh sách font HL:

HL-Bisteccauni

HL-Brush1Uni

HL-Cartoonuni

HLcomic1_normal

HLcomic2bnew

HLcomic3_bold

HLcomic4new

HLcomic5uni

HLcomic6_ok

HLcomic7uni_ok

HLcomic8_Italic

HLcomic9_Uni

HLcomicboom_Uni

HL-danhmay1uni

HL-Deneaneuni

HL-Diudang2uni

HL-Diudanguni

HL-Dragon

HL-glamourunicode

HL-gooddpunicode

HL-Heleno2uni

HLJapan_Uni

HLlatre_uni

HLlyric_uni1

HLlyric_uni2

HLlyric_uni3

HL-Myheartuni

HL-Netco1Uni

HL-Netdam_uni

HL-newscript1

HL-newscript2

HL-newscript3

HL-newscript4

HL-newscript5

HL-Newscript6

HL-Newscript7

HL-notewofthyuni

HL-OngDo-Unicode

HL-Serif1Uni

HL-Serif2Uni

HL-Stoneuni

HL-Tuade1uni

HL-Tuade2gothic

HL-Tuoitreuni

HL-Thanhcao-unicode

HL-thufap2-unicode

HL-thufap5b-unicode

HL-thufap8-unicode

HLthuphap1uni

HL-Thuphap6uni

HL-UniTimes1

HLviettay1_normal

HLviettay2uni

HLviettay3uni

HL-Viettay4uni

HLviettay5uni

HLviettay6uni

HLviettay7_uni

HLviettay8_uni

HLviettay9_uni

HLviettay10_uni

HL-viettay11uni

HL-viettay12uni

HL-viettay13uni

HL-viettay14uni

HL-viettay15buni

HL-viettay16uni

HL-viettay17uni

HL-viettay18uni

HL-viettay19uni

HL-viettay20uni

HL-viettay21uni

HL-viettay22uni

HL-viettay23uni

HL-viettay24uni

HL-viettay26uni

HLwaterbrushuni

HL-Yatalanuni

HLzana_uni


Password: cachhaynhat.com


Tải bộ font HL full Việt hóa, HL font full.

 

Xem Thêm các Font chữ đẹp khác:Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page