Download Bộ Font HP Full Việt Hóa Đẹp

Cachhaynhat.com chia sẻ trọn bộ font HP việt hóa tuyệt đẹp dành cho thiết kế. Bộ phông chữ HP là bộ font chữ gõ tiếng Việt sử dụng bảng mã VNI Windows. Bộ font HP gồm có 326 font chữ.

Bộ Font HP Full Việt Hóa Đẹp


Cài đặt bộ Font HP

Bạn tải bộ HP font rồi giải nén, copy toàn bộ font chữ muốn cài, sau đó bạn vào theo đường dẫn C:\Windows\Fonts rồi paste vào thư mục fonts


Xem hướng dẫn các cách cài đặt font chữ Windows


Bộ Font HP Full Việt Hóa Đẹp

Bộ Font HP Full Việt Hóa Đẹp

Danh sách font HP:

HP Hai au B

HP Aladin

HP Algeri

HP AlgerianB

HP Agatha

HP Allegie

HP Allegie New

HP Allegro

HP Amazone

HP Amphion B

HP Amphion

HP Anatas i

HP Anatus

HP Antique

HP Aptima B

HP Aptima B

IHP Aptima i

HP Aptima

HP Arabia

HP Arial B

HP Arial BI

HP Arial I

HP Arial

HP Arial Round B

HP Arial Narrow B

HP Arial Narrow B

IHP Arial Narrow I

HP Arial Narrow

HP Arial Black

HP Ariston BI

HP Arobic

HP Arriba

HP Arriba Solid

HP Artistik

HP Ashley

HP Auchon B

HP Avo B

HP Avo BI

HP Avo I

HP Avo

HP Aztek B

HP Aztuk

HP Bahamas H B

HP Bahamas L

HP Ba con meo

HP Bahamas M B

HP Bailey

HP Bandit BI

HP Bank

HP Bangkok B

HP Bedrock

HP Bergell

HP Blind Faith

HP Bang Kieu

HP Boca B

HP Boca Solid B

HP Bodon

HP Bodon B

HP Bodon B

IHP Bodon I

HP Bodon Poster B

HP Book B

HP Book BI

HP Book I

HP Book

HP Bremen

Hp Britan

HP Broad

HP Brody

HP Brush I

HP Brush B

HP Brush New

HP Busorama

HP Caflish H BI