Download Font iCiel Qiber 2013 Việt Hóa

Cachhaynhat.com chia sẻ font iCiel Qiber 2013 Việt Hóa.

Qiber Font là một phông chữ thủ công cô đọng với hương vị và cá tính độc đáo. Được thiết kế chủ yếu để sử dụng hiển thị, nó có thể được áp dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Qiber có một cảm giác thân thiện và vui tươi, đó là kết quả của việc trộn lẫn các chữ hoa nhỏ trong bộ ký tự chữ thường. Phông chữ rất linh hoạt và sẽ thu hút nhiều đối tượng. Thông tin chi tiết bao gồm 475 ký tự, kerning được chỉnh sửa thủ công và lựa chọn các đồ trang trí khác nhau.

Font iCiel Qiber 2013 Việt Hóa