Download Font iciel Zitrone FY Việt Hóa

Cachhaynhat.com chia sẻ font iciel Zitrone FY Việt Hóa.

Zitrone FY là một phông chữ trang trí chân tóc với sự tương phản tinh tế. Điểm đặc biệt của phông chữ này là những giọt mực nhỏ trên mỗi sự chồng chất của hai hoặc nhiều hình dạng. Điều này mang lại một cấu trúc vui tươi ở kích thước nhỏ và một chi tiết rất dễ nhận biết trong kích thước áp phích. Mỗi giọt nước có hình thức độc đáo và gắn liền với các thiết bị đầu cuối tỉ mỉ và chi tiết.


Zitrone FY sẽ thể hiện tất cả sự tươi mới và tinh tế của nó bất cứ khi nào bạn in nó ra.


Zitrone FY được đồng sáng tạo bởi João Costa, Alisa Nowak & Jérémie Hornus trên fontyou.com, xưởng đúc kiểu hợp tác đầu tiên.

Phù hợp với thương hiệu, trang trí, trưng bày, đông, thanh lịch, nữ tính, thân thiện, chân tóc, tiêu đề, mực, lời mời, dễ đọc, nhẹ, hiện đại, nguyên bản, vui tươi, áp phích, tròn, sans serif, mỏng

Font iciel Zitrone FY Việt Hóa
Font iciel Zitrone FY Việt Hóa

Font iciel Zitrone FY Việt Hóa

Font iciel Zitrone FY Việt Hóa

Font iciel Zitrone FY Việt Hóa


Link Download Font iciel Zitrone FY Việt Hóa

Password: cachhaynhat.com


Tải font iciel Zitrone FY Việt Hóa

Xem Thêm các Font chữ đẹp khác:


Download Font iciel Thinpaw 2014 Việt Hóa


Download Font iciel Taluhla Việt Hóa


Download Font iCiel Simplifica Việt Hóa


Download Font iciel Sanelma 2014 Việt Hóa


Download Font iCiel Rukola Việt Hóa


Download Font iCiel Qiber 2013 Việt Hóa


Download Font iCiel Paris Serif Bold Việt Hóa


Download Font iCiel Pacifico Việt Hóa


Download Font iCiel LOUSIANE Việt Hóa


Download Font iciel Liebe Erika 2010 Việt Hóa


Download Font iciel Lady Rene 2010 Việt Hóa


Download Font iciel La Chic Việt Hóa


Download Font iciel Koni Black 2014 Việt Hóa


Download Font iciel Kermel 2013 Việt Hóa - Font Cute


Download Font iciel Grandma Việt Hóa


Download Font iciel Finch 2013 Việt Hóa


Download Font iciel Enyo 2014 Việt Hóa