top of page

Download Font SVN-Braga Việt Hóa - Font Thư Pháp

Cachhaynhat.com chia sẻ miễn phí font chữ SVN-Braga việt hóa tuyệt đẹp để các bạn sử dụng trong thiết kế. Barga là một font chữ script theo phong cách thư pháp với các đường nét mạnh mẽ, có sức sống. Font script việt hóa này có cả chữ hoa, chữ thường, số, dấu chấm câu, và cả chữ ghép thông thường nữa nên bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh và sử dụng cho nhiều mục đích thiết kế khác nhau.


Font SVN-Braga Việt Hóa
Font SVN-Braga Việt Hóa

Braga is a rough brush script font with a clear style and dramatic movement this font is great for your next creative project such as logos, printed quotes, invitations, cards, product packaging, headers, Logotype, Letterhead, Poster, Apparel Design, Label, and etc. Braga comes with uppercase, lowercase, numerals, punctuations, and common ligatures to let you customize your designs.


Font SVN-Braga Việt Hóa
Font SVN-Braga Việt Hóa

Font SVN-Braga Việt Hóa
Font SVN-Braga Việt Hóa

Font SVN-Braga Việt Hóa
Font SVN-Braga Việt Hóa

Font SVN-Braga Việt Hóa
Font SVN-Braga Việt Hóa


Password nếu có: cachhaynhat.com

Tải Font SVN-Braga Việt Hóa - Font Thư Pháp

 

Xem Thêm các Font chữ đẹp khác:

1.446 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page