Download font SVN Le Beaune New Việt hóa

Cachhaynhat.com chia sẻ font SVN Le Beaune New Việt hóa. Le Beaune New do 205tf thiết kế và chia sẻ . Kiểu chữ ngắn gọn này ban đầu được thiết kế cho thành phố cùng tên ở Bourgogne, vào năm 1995. Cuối cùng, nó không bao giờ được sử dụng như kế hoạch cho bảng chỉ dẫn trong các tòa nhà thành phố. Năm 2011, Damien Gautier đã đại tu hoàn toàn kiểu chữ này để nó trở nên sinh động hơn. Thiết kế của nó đã trở nên đơn giản hóa và được nêu rõ. Một số chi tiết tiết lộ những lựa chọn đáng ngạc nhiên cho kiểu chữ này mà vẫn giữ được nguồn gốc khắc của nó. Nhiều chữ ghép là một dấu hiệu rõ ràng của điều này.

ảnh bìa mô tả font SVN Le Beaune New Việt hóa
font SVN Le Beaune New Việt hóa

đoan văn mô tả font SVN Le Beaune New Việt hóa
font SVN Le Beaune New Việt hóa

bảng chữ cái mô tả font SVN Le Beaune New Việt hóa
font SVN Le Beaune New Việt hóa


Link Download font SVN Le Beaune New Việt hóa

Password: cachhaynhat.com


Tải font SVN-Le Beaune New Việt hóa.


Xem Thêm các Font chữ đẹp khác:

Bộ Font UTM Việt hóa

Bộ Font SVN Việt hóa

Bộ Font ICIEL Việt hóa

Bộ Font VL - Việt Linh

Bộ Font UVF Việt hóa

Bộ Font VNF Việt hóa

Bộ Font SFU Việt hóa

Bộ Font UVN Việt hóa

Bộ Font HP

Bộ Font HL

Bộ Font HLT

Bộ Font VNI

Bộ Font TCVN3

Bộ Font Helvetica Việt hóa

Bộ Font Myriad Pro Việt hóa

Bộ Font FS Việt hóa

Font VNI Helve Normal Bold Italic Việt Hóa

Font VNI Avo Normal Bold Italic Việt Hóa


#free #download #fonts