Download font SVN Pequena Neo Việt hóa

Cachhaynhat.com chia sẻ font SVN Pequena Neo Việt hóa. Nó chứa bảng chữ cái Cyrillic, bóng và dingbats, và hoạt động đặc biệt tốt cho sách dành cho trẻ em hoặc các tựa truyện tranh.


Nhà thiết kế: Rodrigo Araya Salas & Andrey Kudryavtsev

Nhà phát hành: Rodrigotypo


SVN-Pequena gồm 2 font:

SVN-Pequena Neo Regular

SVN-Pequena Neo Black


ảnh bìa font SVN Pequena Neo Việt hóa
font SVN Pequena Neo Việt hóa

đoạn văn bản font SVN Pequena Neo Việt hóa
font SVN Pequena Neo Việt hóa

bảng chữ cái font SVN Pequena Neo Việt hóa
font SVN Pequena Neo Việt hóa


Link Download font SVN Pequena Neo Việt hóa

Password: cachhaynhat.com


Tải font SVN-Pequena Neo Việt hóa.


Xem Thêm các Font chữ đẹp khác:

Bộ Font UTM Việt hóa

Bộ Font SVN Việt hóa

Bộ Font ICIEL Việt hóa

Bộ Font VL - Việt Linh

Bộ Font UVF Việt hóa

Bộ Font VNF Việt hóa

Bộ Font SFU Việt hóa

Bộ Font UVN Việt hóa

Bộ Font HP

Bộ Font HL

Bộ Font HLT

Bộ Font VNI

Bộ Font TCVN3

Bộ Font Helvetica Việt hóa

Bộ Font Myriad Pro Việt hóa

Bộ Font FS Việt hóa

Font VNI Helve Normal Bold Italic Việt Hóa

Font VNI Avo Normal Bold Italic Việt Hóa


#free #download #fonts