Download font SVN Sarifa Việt hóa

Cachhaynhat.com chia sẻ font SVN Sarifa Việt hóa. Sarifa là phông chữ Serif thủ công mà tác giả đã làm cho vui. Chứa 330 glyph. Chữ tượng hình miền Trung và Đông Nam Âu chỉ với phiên bản Web Sarifa-Regular.otf

Họ phông chữ: Sarifa

Nhận dạng phân họ phông chữ: Thông thường

Tên phông chữ: Sarifa

Nhà thiết kế: mynameisyanick


ảnh bìa font SVN Sarifa Việt hóa
font SVN Sarifa Việt hóa

đoạn văn mô tả font SVN Sarifa Việt hóa
font SVN Sarifa Việt hóa

bảng chữ cái font SVN Sarifa Việt hóa
font SVN Sarifa Việt hóa


Link Download font SVN Sarifa Việt hóa

Password: cachhaynhat.com


Tải font SVN Sarifa Việt hóa.


Xem Thêm các Font chữ đẹp khác:

Bộ Font UTM Việt hóa

Bộ Font SVN Việt hóa

Bộ Font ICIEL Việt hóa

Bộ Font VL - Việt Linh

Bộ Font UVF Việt hóa

Bộ Font VNF Việt hóa

Bộ Font SFU Việt hóa

Bộ Font UVN Việt hóa

Bộ Font HP

Bộ Font HL

Bộ Font HLT

Bộ Font VNI

Bộ Font TCVN3

Bộ Font Helvetica Việt hóa

Bộ Font Myriad Pro Việt hóa

Bộ Font FS Việt hóa

Font VNI Helve Normal Bold Italic Việt Hóa

Font VNI Avo Normal Bold Italic Việt Hóa


#free #download #fonts