Download font SVN Storyteller Việt hóa

Cachhaynhat.com chia sẻ font SVN Storyteller Việt hóa. Một họ phông chữ số hóa, viết tay, được theo dõi bằng tay và được phát triển một cách đáng yêu mà bạn có thể sử dụng trong tất cả các loại dự án thiết kế - xây dựng thương hiệu, lời mời, thiết kế báo giá.


Các phông chữ script đều có dấu nháy đầu và cuối cũng như chữ ghép và các chữ thay thế theo ngữ cảnh. Các phông chữ serif và Sans serif cũng có các kiểu thay thế. Tất cả các phông chữ cũng có catchwords như , để, bao giờ hết, cho, các, chỉ.


Bộ SVN-Storyteller này gồm 4 font

  • SVN-Storyteller Casual

  • SVN-Storyteller Sans

  • SVN-Storyteller Script

  • SVN-Storyteller Serif

ảnh bìa font SVN Storyteller Việt hóa
font SVN Storyteller Việt hóa

đoạn văn mô tả font SVN Storyteller Việt hóa
font SVN Storyteller Việt hóa

đoạn văn mô tả font SVN Storyteller Việt hóa
font SVN Storyteller Việt hóa


Link Download font SVN Storyteller Việt hóa

Password: cachhaynhat.com


Tải font SVN-Storyteller Việt hóa.


Xem Thêm các Font chữ đẹp khác:

Bộ Font UTM Việt hóa

Bộ Font SVN Việt hóa

Bộ Font ICIEL Việt hóa

Bộ Font VL - Việt Linh

Bộ Font UVF Việt hóa

Bộ Font VNF Việt hóa

Bộ Font SFU Việt hóa

Bộ Font UVN Việt hóa

Bộ Font HP

Bộ Font HL

Bộ Font HLT

Bộ Font VNI

Bộ Font TCVN3

Bộ Font Helvetica Việt hóa

Bộ Font Myriad Pro Việt hóa

Bộ Font FS Việt hóa

Font VNI Helve Normal Bold Italic Việt Hóa

Font VNI Avo Normal Bold Italic Việt Hóa


#free #download #fonts