Download font VNF Comic Sans Việt hóa

Cachhaynhat.com chia sẻ font VNF-Comic Sans Việt hóa. Comic Sans MS là một sans-serif thường kịch bản kiểu chữ được thiết kế bởi Vincent Connare và phát hành vào năm 1994 bởi tập đoàn Microsoft . Đây là một kịch bản không kết nối lấy cảm hứng từ ký tự truyện tranh , nhằm mục đích sử dụng trong các tài liệu không chính thức và tài liệu dành cho trẻ em.


Kiểu chữ đã được cung cấp cùng với Microsoft Windows kể từ khi Windows 95 ra đời , ban đầu là phông chữ bổ sung trong Windows Plus Pack và sau đó là trong Microsoft Comic Chat . Mô tả về nó, Microsoft đã giải thích rằng "khuôn mặt bình thường nhưng dễ đọc này đã tỏ ra rất phổ biến với nhiều người."


Việc sử dụng rộng rãi kiểu chữ này, thường là trong những tình huống mà nó không được dự kiến, đã trở thành chủ đề của những lời chỉ trích và chế giễu.

ảnh bìa font VNF Comic Sans Việt hóa
font VNF Comic Sans Việt hóa

đoạn văn bản font VNF Comic Sans Việt hóa
font VNF Comic Sans Việt hóa

bảng chữ cái font VNF Comic Sans Việt hóa
font VNF Comic Sans Việt hóa

Cài đặt font VNF-Comic Sans

Bạn tải VNF Comic Sans rồi giải nén, copy toàn bộ font chữ muốn cài, sau đó bạn vào theo đường dẫn C:\Windows\Fonts rồi paste vào thư mục fonts.

Xem hướng dẫn các cách cài đặt font chữ Windows


Các bộ font Việt hóa - tiếng Việt khác


Link Download font VNF Comic Sans Việt hóa

Password: cachhaynhat.com


Tải bộ font VNF-Comic Sans Việt hóa.#free #download #fonts