top of page

Download Poster Kỷ Niệm 110 Năm Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước File Vector Corel CDR

CachHayNhat.com chia sẻ file poster kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước file vector CDR corel.


Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội.


Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.


Poster Kỷ Niệm 110 Năm Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước
Poster Kỷ Niệm 110 Năm Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước

Link google drive download file CDR corel dưới mỗi ảnh.Xem thêm các bài download tranh ảnh đẹp, vector, PSD, PNG về Bác Hồ:


Poster Kỷ Niệm 110 Năm Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước

Password: cachhaynhat.com


 

Poster Kỷ Niệm 110 Năm Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước

Password: cachhaynhat.com 

Poster Kỷ Niệm 110 Năm Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước

Password: cachhaynhat.com


 

Poster Kỷ Niệm 110 Năm Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước

Password: cachhaynhat.com


Tải Poster Kỷ Niệm 110 Năm Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước File Vector Corel CDR

 

Xem thêm:1.375 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page