top of page

Font Chữ FS Gill Sans MT Pro Việt Hóa

CachHayNhat.com chia sẻ Font Chữ FS Gill Sans MT Pro Việt hóa

Font FS Gill Sans MT Pro Medium

Font FS Gill Sans MT Pro Medium italic


Gill Sans là bộ phông chữ nổi tiếng của người Mỹ được thiết kế bởi Eric Gill và Monotype, lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1928. Gill Sans có thể miêu tả bằng cụm từ " đơn giản và đẹp" style light được sử dụng trong tạp chí và xuất bản sách.., còn style heavy phù hợp với quảng cáo, nhãn, đóng gói.

Link download google drive ở cuối bài.


Font Chữ FS Gill Sans MT Pro Việt Hóa
Font Chữ FS Gill Sans MT Pro Việt HóaFont Chữ FS Gill Sans MT Pro Việt Hóa
Font Chữ FS Gill Sans MT Pro Việt Hóa

Font Chữ FS Gill Sans MT Pro Việt Hóa
Font Chữ FS Gill Sans MT Pro Việt Hóa
Password: cachhaynhat.com 

Xem Thêm các Font chữ đẹp khác:1.353 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page