top of page

Free File Virus Corona COVID-19 SARS-COV-2 icons Vector PDF PNG 02

Cachhaynhat.com chia sẻ bộ file icon, vector liên quan đến y tế giúp các designer có thể thiết kế các ấn phẩm như hướng dẫn rửa tay, tạo ra các tờ rơi và infographic tuyên truyền thông tin về cách phòng chống dịch Virus Corona COVID-19 sars-cov-2 một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.


Link download Google Drive cuối bài viết


Free File Virus Corona COVID-19 SARS-COV-2 icons Vector PDF PNG 02
Free File Virus Corona COVID-19 SARS-COV-2 icons Vector PDF PNG 02

Free File Virus Corona COVID-19 SARS-COV-2 icons Vector PDF PNG 02
Free File Virus Corona COVID-19 SARS-COV-2 icons Vector PDF PNG 02

Free File Virus Corona COVID-19 SARS-COV-2 icons Vector PDF PNG 02
Free File Virus Corona COVID-19 SARS-COV-2 icons Vector PDF PNG 02


Free File Virus Corona COVID-19 SARS-COV-2 icons Vector PDF PNG 02
Free File Virus Corona COVID-19 SARS-COV-2 icons Vector PDF PNG 02

Free File Virus Corona COVID-19 SARS-COV-2 icons Vector PDF PNG 02
Free File Virus Corona COVID-19 SARS-COV-2 icons Vector PDF PNG 02


Pass: cachhaynhat.com


 

Xem thêm

964 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page