top of page

Logo Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã hội File Vector CDR AI PDF PNG

CachHayNhat.com chia sẻ file logo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội File Vector CDR (corel) AI (illustrator) PDF PNG

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là một cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao động, dạy nghề, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội.


Logo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội JPG
Logo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội JPG

Logo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội PNG
Logo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội PNG


Password nếu có: cachhaynhat.com


Tải Logo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội File Vector CDR AI PDF PNG

 

Xem thêm:1.323 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page