Lorem Ipsum Là Gì? Ý Nghĩa Của Nó Là Gì? Cách tạo Lorem Ipsum?

Bạn thường xuyên thấy dòng chữ “Lorem ipsum” trong các phần mềm thiết kế?

Thỉnh thoảng lướt web, bạn sẽ bắt gặp những bài viết như tiếng Latin, vô nghĩa, nhìn na ná giống nhau nhưng xem kỹ thì không phải vậy? Vậy chúng là gì mà sao người ta hay viết thế nhỉ?