top of page

Pano Bác Hồ Tập Thể Dục Thể Thao File Vector CDR Corel

CachHayNhat.com pano poster Bác Hồ tập Thể dục Thể thao File Vector CDR Corel dùng để thiết kế in ấn.


Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội.


Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.

Bác Hồ Tập Thể Dục Thể Thao
Bác Hồ Tập Thể Dục Thể Thao


Xem thêm các bài download tranh ảnh đẹp, vector, PSD, PNG về Bác Hồ:


Bác Hồ Tập Thể Dục Thể Thao

Bác Hồ Tập Thể Dục Thể Thao


Password: cachhaynhat.com


Pano poster Bác Hồ tập Thể dục Thể thao File Vector CDR Corel dùng để thiết kế in ấn.

 

Xem thêm:3.152 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page