top of page

Pano Biển Bảng Bầu Cử Vector Corel CDR 16

CachHayNhat.com chia sẻ file vector CDR miễn phí Pano biển bảng, tranh cổ động bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Đại biểu Hội đồng Nhân dân (ĐBHĐND) các cấp file CDR Corel Draw và sử dụng cho các mục đích thiết kế của bạn. File vector này dễ dàng chỉnh sửa trong phần mềm Corel DRAW.


Pano Biển Bảng Bầu Cử
Pano Biển Bảng Bầu Cử


File download dưới mỗi ảnh


Pano Biển Bảng Bầu Cử
Pano Biển Bảng Bầu Cử

Password nếu có: cachhaynhat.com


 

Pano Biển Bảng Bầu Cử
Pano Biển Bảng Bầu Cử

Password nếu có: cachhaynhat.com


 


Password nếu có: cachhaynhat.com

Bạn cũng có thể tìm kiếm và tải xuống các dữ liệu khác cùng chủ đề: Vector Băng rôn, pano, backdrop, background, poster, banner, khẩu hiệu bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Cachhaynhat.com

 

Xem thêm:937 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page