top of page

PSD Ghép Hình Phụ Nữ Tuyệt Đẹp

CachHayNhat.com chia sẻ


File Photoshop các file chất lượng cao tách nền dùng để ghép hình phụ nữ. File Photoshop đã tách lớp, chất lượng cao. Backdround nhiều chủ đề khác nhau, chỉ cần cắt hình một phụ nữ, một bạn gái vào là bạn đa có một bức ảnh tuyệt vời.


Link google drive download file ở cuối bài.PSD ghép hình phụ nữ tuyệt đẹp 01

PSD ghép hình phụ nữ tuyệt đẹp 01

 

PSD ghép hình phụ nữ tuyệt đẹp 02

PSD ghép hình phụ nữ tuyệt đẹp 02

 

PSD ghép hình phụ nữ tuyệt đẹp 03

PSD ghép hình phụ nữ tuyệt đẹp 03

 

PSD ghép hình phụ nữ tuyệt đẹp 04

PSD ghép hình phụ nữ tuyệt đẹp 04

 

PSD ghép hình phụ nữ tuyệt đẹp 05

PSD ghép hình phụ nữ tuyệt đẹp 05

 

PSD ghép hình phụ nữ tuyệt đẹp 06

PSD ghép hình phụ nữ tuyệt đẹp 06Password giải nén: cachhaynhat.com


 

1.934 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page