Tổng Hợp Logo Các Ngân Hàng File Vector Phần 02

Tổng hợp logo các ngân hàng file vector chuẩn cho các bạn làm thiết kế. Các bạn tải link file vector từng ngân hàng ở phía dưới ảnh logo nhé.

Phần 01 Phần 02- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Dong A Bank

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Dong A Bank
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Dong A Bank

Logo Dong A Bank vector download


 

- Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh - HDBank

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh - HDBank
Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh - HDBank

Logo HDBank vector download


 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - SCB BANK

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - SCB BANK
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - SCB BANK

Logo SCB Bank vector download


 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - NAM A BANK

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - NAM A BANK
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - NAM A BANK

Logo Nam A Bank vector download


 

- Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - OCB Bank

Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - OCB Bank
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - OCB Bank

Logo OCB Bank vector download


 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long - Kien Long Bank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long - Kien Long Bank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long - Kien Long Bank

Logo Kien Long bank vector download


 

- Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - OceanBank

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương  - OceanBank
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương - OceanBank

Logo OceanBank vector download


 

- Ngân Hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam - ANZ BANK

-  Ngân Hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam - ANZ BANK
- Ngân Hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam - ANZ BANK

Logo ANZ Bank vector download


 

- Ngân hàng Citibank Việt Nam

Ngân hàng Citibank Việt Nam
Ngân hàng Citibank Việt Nam

Logo CitiBank vector download


 

- Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam - HSBC Bank

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam - HSBC Bank
Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam - HSBC Bank

Logo HSBC Bank vector download


 

- Ngân hàng Hoàng gia Scotland - The Royal Bank of Scotland

Ngân hàng Hoàng gia Scotland - The Royal Bank of Scotland
Ngân hàng Hoàng gia Scotland - The Royal Bank of Scotland

Logo The Royal Bank of Scotland


 

- Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - SHINHAN BANK

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - SHINHAN BANK
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - SHINHAN BANK

Logo Shinhan Bank vector download 

Xem thêm


Tổng Hợp Logo Các Ngân Hàng File Vector Phần 01


Tổng Hợp Logo Các Ngân Hàng File Vector Phần 02