top of page

Tổng Hợp Logo Các Trường Đại Học, Học Viện Cao Đẳng Quân Sự Việt Nam Vector CDR AI PDF PNG Part11

CachHayNhat.com chia sẻ tổng hợp Logo Đại học Tư Thục chuẩn bản gốc full định dạng Corel - CDR Ai - Illustrator PDF PNG JPG. Cập nhật ngay khi có file vector hoặc ảnh chất lượng cao


Hiện nay ở Việt Nam có tất cả 29 trường đại học, cao đẳng quân sự đào tạo sĩ quan cho tất cả các ngành, cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng Việt Nam. Trong đó có 26 trường tuyển học sinh phổ thông và hạ sĩ quan, binh sĩ. Học viện Quốc phòng ở Hà Nội chỉ tuyển sinh các sĩ quan đã tốt nghiệp các trường, học viện quân sự cấp trung. Học viện Lục quân Đà Lạt chỉ tuyển sinh các sĩ quan đã tốt nghiệp các trường Đại học Trần Quốc Tuấn, Đại học Nguyễn Huệ, tăng - thiết giáp, công binh, pháo binh, phòng hóa, thông tin, đặc công. Học viện Chính trị tuyển sinh các sĩ quan đã tốt nghiệp Trường Đại học Chính trị hoặc sĩ quan đã tốt nghiệp các Trường Học viện, Trường Sĩ quan khác trong quân đội.


Các trường quân sự do Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, chỉ đạo về mặt nội dung chương trình đào tạo. Sinh viên muốn dự thi vào các trường này cần phải đạt các tiêu chuẩn về sức khoẻ, lý lịch. Ngoài ra, một số học viện, trường cao đẳng có đào tạo hệ dân sự, phục vụ quá trình phát triển của đất nước, các sinh viên hệ dân sự phải đóng tiền học và không phải đạt các tiêu chuẩn về sức khoẻ, chính trị.


Tổng Hợp Logo Các Trường Đại Học, Học Viện Cao Đẳng Quân Sự Việt Nam
Tổng Hợp Logo Các Trường Đại Học, Học Viện Cao Đẳng Quân Sự Việt Nam
Logo Học viện Biên phòng


Logo Học viện Biên phòng
Logo Học viện Biên phòng

 

Logo Học viện Chính trị Quân sự


logo học viện chính trị khu vực II
logo học viện chính trị khu vực II

 

Logo Học viện Hải quân


Logo Học viện Hải quân
Logo Học viện Hải quân

 

Logo Học viện Hậu cần


Logo Học viện Hậu cần
Logo Học viện Hậu cần

 

Logo Học viện Khoa học Quân sự


Logo Học viện Khoa học Quân sự
Logo Học viện Khoa học Quân sự


 

Logo Học viện Kỹ thuật Mật mã


Logo Học viện Kỹ thuật Mật mã
Logo Học viện Kỹ thuật Mật mã

 

Logo Học viện Kỹ thuật Quân sự


Logo Học viện Kỹ thuật Quân sự
Logo Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

Logo Học viện Lục quân


Logo Học viện Lục quân
Logo Học viện Lục quân

 

Logo Học viện Phòng không - Không quân


Logo Học viện Phòng không - Không quân
Logo Học viện Phòng không - Không quân

 

Logo Học viện Quân y


Logo Học viện Quân y
Logo Học viện Quân y


 

Logo Học viện Quốc phòng Việt Nam


Logo Học viện Quốc phòng Việt Nam
Logo Học viện Quốc phòng Việt Nam

 

Logo Trường Đại học Ngô Quyền


Logo Trường Đại học Ngô Quyền
Logo Trường Đại học Ngô Quyền

 

Logo Trường Sĩ quan Không quân


Logo Trường Sĩ quan Không quân
Logo Trường Sĩ quan Không quân

 

Logo Trường Đại học Chính trị


Logo Trường Đại học Chính trị
Logo Trường Đại học Chính trị

 

Logo Trường Đại học Trần Đại Nghĩa


Logo Trường Đại học Trần Đại Nghĩa
Logo Trường Đại học Trần Đại Nghĩa


 

Logo Trường Đại học Trần Quốc Tuấn


Logo Trường Đại học Trần Quốc Tuấn
Logo Trường Đại học Trần Quốc Tuấn

 

Logo Trường Đại học Nguyễn Huệ


Logo Trường Đại học Nguyễn Huệ
Logo Trường Đại học Nguyễn Huệ

 

Logo Trường Đại học Thông tin liên lạc


Logo Trường Đại học Thông tin liên lạc
Logo Trường Đại học Thông tin liên lạc

 

Logo Trường Sĩ quan Pháo binh


Logo Trường Sĩ quan Pháo binh
Logo Trường Sĩ quan Pháo binh

 

Logo Trường Sĩ quan Phòng hóa


Logo Trường Sĩ quan Phòng hóa
Logo Trường Sĩ quan Phòng hóa


 

Logo Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp


Logo Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp
Logo Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp

 

Logo Trường Sĩ quan Đặc công


Logo Trường Sĩ quan Đặc công
Logo Trường Sĩ quan Đặc công

 

Logo Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội


Logo Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội
Logo Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội

 

Logo Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng


Logo Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng
Logo Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

 

Logo Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô


Logo Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô
Logo Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô

 

Logo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân


Logo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân
Logo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân

 

Logo Trường Cao đẳng Quân y 1


Logo Trường Cao đẳng Quân y 1
Logo Trường Cao đẳng Quân y 1

 

Logo Trường Cao đẳng Quân y 2


Logo Trường Cao đẳng Quân y 2
Logo Trường Cao đẳng Quân y 2

 

Logo Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại Thành phố Hồ Chí Minh


Logo Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại Thành phố Hồ Chí Minh
Logo Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại Thành phố Hồ Chí Minh


 

Xem thêm:15.801 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page