top of page

Top 10 Quốc Gia Hạnh Phúc Nhất Thế Giới Năm 2021

Vào cuối ngày, không có gì trong cuộc sống quan trọng hơn hạnh phúc. Nếu bạn hạnh phúc, cuộc sống của bạn tốt đẹp. Vì vậy, đạt được và duy trì hạnh phúc có thể được coi là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người. Nhiều khía cạnh của hạnh phúc như vậy may mắn phụ thuộc vào chính chúng ta. Chúng phụ thuộc vào hành động của chúng ta và quyết định cuộc sống cá nhân mà chúng ta thực hiện. Tuy nhiên, đáng buồn là cũng có những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta quyết định mức độ hạnh phúc mà chúng ta cảm thấy trong cuộc sống của mình. Những yếu tố này có thể được xác định bởi cái chết đột ngột của những người thân yêu, các vấn đề sức khỏe hoặc các vấn đề chung do ngoại lực hoặc con người ép buộc chúng ta.

Một yếu tố thường bị đánh giá thấp của hạnh phúc là môi trường xung quanh chúng ta đang sống. Không chỉ môi trường xung quanh chúng ta, mà rộng hơn là đất nước chúng ta đang sống. Các quốc gia có thể khác nhau rất nhiều về chất lượng cuộc sống tổng thể mà họ cung cấp cho công dân của họ. Và chất lượng cuộc sống rõ ràng là một yếu tố chính cho hạnh phúc của một người. Như nhiều nghiên cứu đã chỉ ra trong nhiều năm, các khía cạnh nhất định của những gì một quốc gia cung cấp (hoặc không cung cấp) cho người dân của họ tương quan đáng kể với mức độ hạnh phúc trung bình mà những công dân này cảm nhận và trải nghiệm.


Bảng xếp hạng sau đây liệt kê 10 quốc gia hiện đang hạnh phúc nhất trên thế giới. Nó dựa trên Báo cáo Hạnh phúc Thế giới, lần lượt dựa trên 6 yếu tố xếp hạng sau: GDP bình quân đầu người, Mức hỗ trợ xã hội, Tuổi thọ khỏe mạnh, Tự do lựa chọn cuộc sống, Sự hào phóngNhận thức về tham nhũng. Các yếu tố này đang được đo lường đối với (hầu hết) mỗi quốc gia trên thế giới và so sánh với điểm chuẩn của mức trung bình quốc gia thấp nhất cho từng yếu tố. Trên cơ sở đó, một điểm số đang được tính toán để xếp hạng dựa trên.


10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2021

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.842

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.620

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7,571

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7,554

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.464

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.392

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.363

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.324

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.277

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.268

Một quốc gia có thứ hạng càng cao trong bảng xếp hạng, thì một người dân trung bình của quốc gia nói trên càng có thể mong đợi hạnh phúc hơn. Chỉ cần lưu ý: Một lục địa, và đặc biệt là một khu vực cụ thể trong lục địa đó, đang thống trị rất nhiều trong bảng xếp hạng 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới này… ..

10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2021


1. Phần Lan

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.842

Châu lục: Châu Âu Khu vực: Scandinavia Thủ đô : Helsinki Dân số: 5,5 triệu


 

2. Đan Mạch

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.620

Châu lục: Châu Âu Khu vực: Scandinavia Thủ đô : Copenhagen Dân số: 5,8 triệu


 

3. Thụy Sĩ

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7,571

Châu lục: Châu Âu Khu vực: Trung Âu Thủ đô : Bern Dân số: 8,6 triệu


 

4. Iceland

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7,554

Châu lục: Châu Âu Khu vực: Scandinavia Thủ đô : Reykjavik Dân số: 360,000


 

5. Hà Lan

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.464

Châu lục: Châu Âu Khu vực: Tây Âu Thủ đô : Amsterdam Dân số: 17,3 triệu


 

6. Na Uy

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.392

Châu lục: Châu Âu Khu vực: Scandinavia Thủ đô : Oslo Dân số: 5,4 triệu


 

7. Thụy Điển

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.363

Châu lục: Châu Âu Khu vực: Scandinavia Thủ đô : Stockholm Dân số: 10,3 triệu


 

8. Luxembourg

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.324

Châu lục: Châu Âu Khu vực: Tây Âu Thủ đô : Thành phố Luxembourg Dân số: 610.000


 

9. New Zealand

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.277

Châu lục / Khu vực: Châu Đại Dương Thủ đô : Wellington Dân số: 5,0 triệu


 

10. Áo

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.268

Châu lục: Châu Âu Khu vực: Trung Âu Thủ đô : Vienna Dân số: 8,9 triệu10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2021

(dựa trên Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2021)


10 QUỐC GIA HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI:

1. PHẦN LAN

Chỉ số hạnh phúc: 7.842

2. ĐAN MẠCH

Điểm chỉ số Hạnh phúc: 7.620

3. THỤY SỸ

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7,571

4. ICELAND

Điểm chỉ số Hạnh phúc: 7,554

5. HÀ LAN

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.464

6. NA UY

Điểm chỉ số Hạnh phúc của: 7,392

7. THỤY ĐIỂN

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.363

8. LUXEMBOURG

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7,324

9. NEW ZEALAND

Điểm chỉ số Hạnh phúc của: 7.277

10. AUSTRIA

Điểm chỉ số hạnh phúc: 7.268


Top 10 Quốc gia Hạnh phúc nhất Thế giới dựa trên Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2021 . Xếp hạng dựa trên GDP bình quân đầu người của một quốc gia, mức hỗ trợ xã hội, tuổi thọ khỏe mạnh, quyền tự do lựa chọn cuộc sống, sự hào phóng và nhận thức về tham nhũng


 

Xem thêm:

44 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page