Top 10 Quốc gia có mức thuế thu nhập cao nhất thế giới

Như chúng ta đã biết từ Benjamin Franklin, không có gì trên thế giới là chắc chắn ngoại trừ cái chết và thuế. Ngoài một số rất ít ngoại lệ, các chính phủ trên khắp hành tinh áp đặt nhiều loại thuế khác nhau đối với công dân của họ để tài trợ cho nhiều loại dịch vụ và thể chế.

giấy tờ liên quan đến thuế - TAX
Thuế thu nhập

Hình thức thuế quan trọng nhất và phổ biến nhất là thuế thu nhập. Mọi người được yêu cầu cung cấp cho chính phủ một tỷ lệ phần trăm nhất định trong thu nhập hàng năm của họ. Tỷ lệ phần trăm hoặc thuế suất đó rất khác nhau giữa các quốc gia và đôi khi thậm chí các khu vực trong một quốc gia. Hầu hết các quốc gia cũng áp dụng thuế suất lũy tiến. Tỷ lệ này tăng theo mức thu nhập của người nộp thuế tương ứng. Thuế suất cũng có thể thay đổi dựa trên tình trạng hôn nhân và việc một cá nhân có con hay không.


Bảng xếp hạng sau đây liệt kê 10 quốc gia có mức thuế thu nhập trung bình cao nhất. Do đó, xếp hạng dựa trên ước tính thuế suất cập nhật nhất (bao gồm cả các khoản khấu trừ) mà một công dân trung bình phải trả ở quốc gia tương ứng của mình


10 quốc gia có mức thuế thu nhập trung bình cao nhất


Top 10 quốc gia có mức thuế thu nhập trung bình cao nhất (tóm tắt)

(tính đến tháng 11 năm 2019)


1. BỈ

Thuế suất thuế thu nhập bình quân: 33,8%

2. ĐAN MẠCH

Thuế suất thuế thu nhập bình quân: 33,5%

3. ÁO

Thuế suất thuế thu nhập bình quân: 31,7%

4. ĐỨC

Thuế suất thuế thu nhập trung bình: 30,3%

5. PHẦN LAN

Thuế suất thuế thu nhập bình quân: 30,0%

6. SLOVENIA

Thuế suất thuế thu nhập bình quân: 29,6%

7. HUNGARY

Thuế suất thuế thu nhập bình quân: 28,5%

8. HÀ LAN

Thuế suất thuế thu nhập bình quân: 28,4%

9. Ý

Thuế suất thuế thu nhập bình quân: 28,1%

10. THỔ NHĨ KỲ

Thuế suất thuế thu nhập bình quân: 27,2%


10 quốc gia có mức thuế thu nhập trung bình cao nhất, dựa trên mức thuế thu nhập mà người dân trung bình phải nộp.


1. Bỉ

Quốc kỳ Bỉ
Quốc kỳ Bỉ

Loại thuế thu nhập: Lũy tiến Thuế suất thuế thu nhập cận biên cao nhất: 50% Thuế suất thuế thu nhập cận biên thấp nhất: 25%

Bỉ có mức thuế thu nhập cá nhân trung bình cao nhất trên thế giới. Người Bỉ trung bình phải đóng góp 33,8% , hay 1/3, thu nhập hàng năm của mình cho chính phủ. Người dân ở Bỉ phải trả thuế thu nhập lũy tiến từ 25% đến 50%. Đối với các cặp đã kết hôn, tỷ lệ trung bình là khoảng 30%, trong khi những người có con nhỏ trở lên thậm chí chỉ trả trung bình ít hơn 30% một chút.2. Đan Mạch

Quốc kỳ Đan Mạch
Quốc kỳ Đan Mạch

Loại thuế thu nhập: Lũy tiến (khấu trừ đầu tiên ~ 7.200 đô la mỗi năm) Thuế suất thuế thu nhập cận biên cao nhất: 55,9% Thuế suất thuế thu nhập cận biên thấp nhất: 31,8%


Ở mức tương đương với người dân ở Bỉ, người dân Đan Mạch cũng phải đóng góp khoảng 1/3 thu nhập hàng năm của họ cho chính phủ Đan Mạch. Thuế thu nhập cá nhân bình quân ở mức khoảng 33,5%. Hệ thống thuế lũy tiến của Đan Mạch có mức thuế suất cận biên cao nhất thế giới. Tỷ lệ cao nhất là 55,9% và thấp nhất là 31,8%. Nhưng người Đan Mạch dường như không bận tâm, vì họ liên tục được báo cáo là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. 46.000 DKK (krones Đan Mạch) đầu tiên trong thu nhập hàng năm của một người, khoảng 6.100 € hoặc 7.200 đô la, cũng được khấu trừ, điều này làm giảm thuế suất ròng của Đan Mạch một chút.3. Áo

Quốc kỳ Áo
Quốc kỳ Áo

Loại thuế thu nhập: Lũy tiến Thuế suất thu nhập cận biên cao nhất: 55% Thuế suất thuế thu nhập cận biên thấp nhất: 0%


Áo có mức thuế thu nhập bình quân cao thứ ba trên thế giới. Nó ở mức khoảng 31,7% .