Tranh Ảnh Bác Hồ Hành Quân - Chất Lượng Cao

CachHayNhat.com chia sẻ file tranh ảnh Bác Hồ hành quân file chất lượng cao, khá nét dùng để thiết kế in ấn.


Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội.


Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.

Tranh Ảnh Bác Hồ Hành Quân
Tranh Ảnh Bác Hồ Hành Quân


Xem thêm các bài download tranh ảnh đẹp, vector, PSD, PNG về Bác Hồ:

Part01 Part02 Part03 Part04 Part05 Part06 Part07 Part08 Part09 Part10 Part11


Link download file chất lượng cao dưới mỗi ảnh

Tranh Ảnh Bác Hồ Hành Quân

Link download ảnh Bác Hồ hành quân chất lượng cao

Password: cachhaynhat.com
Tranh Ảnh Bác Hồ Hành Quân

Link download ảnh Bác Hồ hành quân chất lượng cao

Password: cachhaynhat.comTranh Ảnh Bác Hồ Hành Quân

Link download ảnh Bác Hồ hành quân chất lượng cao

Password: cachhaynhat.com


Tranh Ảnh Bác Hồ Hành Quân - Chất Lượng Cao

Xem thêm:


Ảnh Bác Hồ Vẫy Tay Chào File PSD Photoshop PNG


Bác Hồ Hành Quân File PSD Photoshop


Bác Hồ Hành Quân File Vector CDR Corel


Tranh Ảnh Bác Hồ Hành Quân - Chất Lượng Cao


Tranh Ảnh Bác Hồ Ngồi Ghế Mây - File Ảnh Chất Lượng Cao


Pano Bác Hồ Tập Thể Dục Thể Thao File Vector CDR Corel


Ảnh Chân Dung Bác Hồ File Vector CDR Corel


Ảnh Chân Dung Bác Hồ - Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Siêu Nét