Download font SVN Ziclets Việt hóa - Cartoon font

Cachhaynhat.com chia sẻ font SVN Ziclets Việt hóa. Ziclets là một phông chữ truyện tranh, cổ điển và trẻ em được xuất bản bởi PintassilgoPrints. Một phông chữ mới cho các thiết kế ngon ngọt và tâm trí ảo giác, dày dặn với các tính năng opentype tuyệt vời! Dòng họ phông chữ Ziclets chủ yếu cung cấp các kiểu phông chữ Trung bình, Thông thường và các kiểu phông chữ khác.


Nhà thiết kế: Ricardo Marcin & Erica Jung Nhà phát hành: PintassilgoPrints


ảnh bìa font SVN Ziclets Việt hóa
font SVN Ziclets Việt hóa

đoạn văn mô tả font SVN Ziclets Việt hóa
font SVN Ziclets Việt hóa

bảng chữ cái font SVN Ziclets Việt hóa
font SVN Ziclets Việt hóa


Link Download font SVN Ziclets Việt hóa

Password: cachhaynhat.com


Tải font SVN Ziclets Việt hóa.


Xem Thêm các Font chữ đẹp khác:

Bộ Font UTM Việt hóa

Bộ Font SVN Việt hóa

Bộ Font ICIEL Việt hóa

Bộ Font VL - Việt Linh

Bộ Font UVF Việt hóa

Bộ Font VNF Việt hóa

Bộ Font SFU Việt hóa

Bộ Font UVN Việt hóa

Bộ Font HP

Bộ Font HL

Bộ Font HLT

Bộ Font VNI

Bộ Font ABC TCVN3 VnTime

Bộ Font Helvetica Việt hóa

Bộ Font Myriad Pro Việt hóa

Bộ Font FS Việt hóa

Font VNI Helve Normal Bold Italic Việt Hóa

Font VNI Avo Normal Bold Italic Việt Hóa


#free #download #fonts