top of page

Bộ Font SFU Full Việt Hóa Đẹp

Cachhaynhat.com chia sẻ trọn bộ font SFU việt hóa tuyệt đẹp dành cho thiết kế. Bộ phông chữ tiếng Việt SFU font gồm 238 font chữ, có nhiều font chữ cơ bản như Helvetica, Futura, Eurostile, Garamond...

Bộ Font SFU Full Việt Hóa Đẹp


Cài đặt bộ Font SFU

Bạn tải bộ SFU font rồi giải nén, copy toàn bộ font chữ muốn cài, sau đó bạn vào theo đường dẫn C:\Windows\Fonts rồi paste vào thư mục fonts


Bộ Font SFU Full Việt Hóa Đẹp

Bộ Font SFU Full Việt Hóa Đẹp

Bộ Font SFU Full Việt Hóa Đẹp

Danh sách font SFU:

SFU Adine Kirnberg Regular

SFU AGBuch Stencil BQ Medium

SFU American Type Bold

SFU American Type Medium

SFU Angie Black

SFU Angie Bold

SFU Angie Italic

SFU Angie Regular

SFU Ariston Regular

SFU Auchon Regular

SFU Ballet Engraved Regular

SFU Baskerville Book Italic

SFU Baskerville Book Medium

SFU Baskerville Book Medium Italic

SFU Baskerville Book Regular

SFU Belle Regular

SFU Bembo Bold

SFU Bembo Bold Italic

SFU Bembo Extra Bold

SFU Bembo Extra Bold Italic

SFU Bembo Italic

SFU Bembold MediumTTF

SFU Blackout Regular

SFU Bodoni Bold Condensed

SFU Century Schoolbook BT Bold

SFU Century Schoolbook BT Bold Condensed

SFU Century Schoolbook BT Bold Italic

SFU Century Schoolbook BT Italic

SFU Century Schoolbook BT Roman

SFU Clearface Black

SFU Clear Gothic Bold

SFU Clear Gothic Extra Light Oblique

SFU Clear Gothic Regular Oblique

SFU Cooper Black

SFU Cooper Black Italic

SFU Cornet Regular

SFU Dax Condensed Bold

SFU Dax Condensed Extra Bold

SFU Dax Condensed Light

SFU Dax Condensed Medium

SFU Dax Condensed Regular

SFU Din EngAlt

SFU Din Engschrift

SFU Din Light

SFU Din MitAlt

SFU Din Mittelschrift

SFU DinNeu Gro Bold Condensed

SFU DinNeu Gro Light

SFU Edwardian Script Regular

SFU Empire Bold

SFU Empire Regular

SFU Ergoe Regular

SFU Eurostile Bold

SFU Eurostile Bold Condensed

SFU Eurostile Bold ExtendedTwo_

SFU Eurostile Bold Oblique

SFU Eurostile Condensed

SFU Eurostile Demi

SFU Eurostile Demi Oblique

SFU Eurostile ExtendedTwo

SFU Eurostile Oblique

SFU Eurostile Regular

SFU Fenice Bold

SFU Fenice Bold Oblique

SFU Fenice Light

SFU Fenice Light Oblique

SFU Fenice Oblique

SFU Fenice Regular

SFU Fenice Ultra

SFU Fenice Ultra Oblique

SFU Franklin Gothic Book

SFU Franklin Gothic Book Oblique

SFU Franklin Gothic Condensed

SFU Franklin Gothic Demi

SFU Franklin Gothic Demi Oblique

SFU Franklin Gothic Heavy

SFU Franklin Gothic Heavy Oblique

SFU Franklin Gothic Roman

SFU Freeway Black

SFU Freeway Demi

SFU Freeway Light

SFU Freeway Roman

SFU Function Condensed

SFU Function Condensed Bold

SFU Function Condensed Bold Oblique

SFU Function Condensed Heavy

SFU Function Condensed Heavy Oblique

SFU Function Condensed Light

SFU Function Condensed Light Oblique

SFU Function Condensed Oblique

SFU Futura Bold

SFU Futura Bold Oblique

SFU Futura Book

SFU Futura Book Oblique

SFU Futura Extra Bold

SFU Futura Extra Bold Oblique

SFU Futura Heavy

SFU Futura Heavy Oblique

SFU Futura Light

SFU Futura Light Oblique

SFU Futura Oblique TTF

SFU Futura Regular

SFU Garamond Condensed Bold

SFU Garamond Condensed Bold Italic

SFU Garamond Condensed Light

SFU Garamond Condensed Light Italic

SFU Garamond Three Bold

SFU Garamond Three Bold Italic

SFU Garamond Three Italic

SFU Garamond Three Regular

SFU Glytus Bold

SFU Glytus Bold Italic

SFU Glytus Italic

SFU Glytus Light

SFU Glytus Light Italic

SFU Glytus Regular

SFU Goudy Medium

SFU Grenoble Extra Bold

SFU Grenoble Light

SFU Grenoble Medium

SFU GillSans Bold

SFU GillSans Bold Italic

SFU GillSans Extra Bold

SFU GillSans Italic

SFU GillSans Light

SFU GillSans Regular

SFU Helvetica Black

SFU Helvetica Black Oblique

SFU Helvetica Bold

SFU Helvetica Compressed

SFU Helvetica Condensed

SFU Helvetica Condensed Black

SFU Helvetica Condensed Black Oblique

SFU Helvetica Condensed Bold

SFU Helvetica Condensed Bold Oblique

SFU Helvetica Condensed Light

SFU Helvetica Condensed Light Oblique

SFU Helvetica Condensed Oblique

SFU Helvetica Extra Compressed

SFU Helvetica Light

SFU Helvetica Light Oblique

SFU Helvetica Narrow

SFU Helvetica Narrow Bold

SFU Helvetica Neue Ultra Light

SFU Helvetica Oblique

SFU Helvetica Regular

SFU Helvetica Ultra Compressed

SFU Honeymoon Regular

SFU Incised901 Regular

SFU Insignia Regular

SFU Isadora Bold

SFU Isadora Regular

SFU Jamaica Regular

SFU Life Bold

SFU Life Italic

SFU Life Roman

SFU LightsOut Regular

SFU Machine Regular

SFU Matrix Bold

SFU Matrix Regular

SFU Melior Bold

SFU Melior Regular

SFU Meta Bold

SFU Meta Caps

SFU Meta Normal

SFU Monalisa Regular

SFU Monotype Old StyleMT Bold Outline

SFU MTimes New Roman Bold Condensed

SFU MTimes New Roman Condensed

SFU MTimes New Roman Condensed Italic

SFU Napoli Light

SFU Novarese Bold

SFU Novarese Bold Italic

SFU Novarese Book

SFU Novarese Book Italic

SFU Novarese Medium

SFU Novarese Medium Italic

SFU Novarese Ultra

SFU OnyxMT Regular_

SFU Quadrad Bold

SFU Quagmire Bold Extended

SFU Rhythm Regular

SFU Salut Regular

SFU Salzburg Medium

SFU Saxony Light

SFU Saxony Xlight

SFU Schadow BT Black Condensed

SFU Shannon Bold

SFU Shannon Bold Oblique

SFU Shannon Book

SFU Shannon Extra Bold

SFU Shannon Oblique

SFU Sigvar Demi Bold

SFU Sigvar Demi Bold Italic_

SFU Sigvar Light

SFU Sigvar Regular

SFU Sigvar Regular Italic

SFU Solex Black

SFU Solex Bold

SFU Solex Medium

SFU Solex Regular

SFU Souvenir Bold

SFU Souvenir Bold Italic

SFU Stafford Bold

SFU Stone Sans Bold

SFU Stone Sans Bold Italic

SFU Stone Sans Italic

SFU Stone Sans Regular

SFU Stone Sans Semi Bold

SFU Stone Sans Semi Bold Italic

SFU Swiss BT Extra Compressed

SFU Swiss BT Ultra Compressed

SFU Swiss BT Regular

SFU Sydney Heavy

SFU Sydney Medium

SFU Sydney Regular

SFU Syntax Black

SFU Syntax Bold

SFU Syntax Italic

SFU Syntax Roman

SFU Syntax Ultra Black

SFU TimesTen Bold

SFU TimesTen BoldItalic

SFU TimesTen Italic

SFU TimesTen Roman

SFU Toledo Bold

SFU Toledo Medium

SFU The Sans Bold Plain

SFU The Sans Extra Bold Caps

SFU The Sans Extra Bold Italic

SFU The Sans Italic

SFU The Sans Light Italic

SFU The Sans Light Plain

SFU The Sans Plain

SFU Trade Gothic Bold Condensed Twenty

SFU Trade Gothic Bold Condensed Twenty Oblique

SFU Trade Gothic Condensed Eighteen Oblique

SFU Trajan Regular


Password: cachhaynhat.com


Tải bộ font SFU full Việt hóa, SFU font full.

 

Xem Thêm các Font chữ đẹp khác:
18.734 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

댓글

별점 5점 중 0점을 주었습니다.
등록된 평점 없음

평점 추가
bottom of page