Bộ Font SFU Full Việt Hóa Đẹp

Cachhaynhat.com chia sẻ trọn bộ font SFU việt hóa tuyệt đẹp dành cho thiết kế. Bộ phông chữ tiếng Việt SFU font gồm 238 font chữ, có nhiều font chữ cơ bản như Helvetica, Futura, Eurostile, Garamond...

Bộ Font SFU Full Việt Hóa Đẹp


Cài đặt bộ Font SFU

Bạn tải bộ SFU font rồi giải nén, copy toàn bộ font chữ muốn cài, sau đó bạn vào theo đường dẫn C:\Windows\Fonts rồi paste vào thư mục fonts


Xem hướng dẫn các cách cài đặt font chữ Windows

Bộ Font SFU Full Việt Hóa Đẹp

Bộ Font SFU Full Việt Hóa Đẹp

Bộ Font SFU Full Việt Hóa Đẹp

Danh sách font SFU:

SFU Adine Kirnberg Regular

SFU AGBuch Stencil BQ Medium

SFU American Type Bold

SFU American Type Medium

SFU Angie Black

SFU Angie Bold

SFU Angie Italic

SFU Angie Regular

SFU Ariston Regular

SFU Auchon Regular

SFU Ballet Engraved Regular

SFU Baskerville Book Italic

SFU Baskerville Book Medium

SFU Baskerville Book Medium Italic

SFU Baskerville Book Regular

SFU Belle Regular

SFU Bembo Bold

SFU Bembo Bold Italic

SFU Bembo Extra Bold

SFU Bembo Extra Bold Italic

SFU Bembo Italic

SFU Bembold MediumTTF

SFU Blackout Regular

SFU Bodoni Bold Condensed

SFU Century Schoolbook BT Bold

SFU Century Schoolbook BT Bold Condensed

SFU Century Schoolbook BT Bold Italic

SFU Century Schoolbook BT Italic

SFU Century Schoolbook BT Roman

SFU Clearface Black

SFU Clear Gothic Bold

SFU Clear Gothic Extra Light Oblique

SFU Clear Gothic Regular Oblique

SFU Cooper Black

SFU Cooper Black Italic

SFU Cornet Regular

SFU Dax Condensed Bold

SFU Dax Condensed Extra Bold

SFU Dax Condensed Light

SFU Dax Condensed Medium

SFU Dax Condensed Regular

SFU Din EngAlt

SFU Din Engschrift

SFU Din Light

SFU Din MitAlt

SFU Din Mittelschrift

SFU DinNeu Gro Bold Condensed

SFU DinNeu Gro Light

SFU Edwardian Script Regular

SFU Empire Bold

SFU Empire Regular

SFU Ergoe Regular

SFU Eurostile Bold

SFU Eurostile Bold Condensed

SFU Eurostile Bold ExtendedTwo_

SFU Eurostile Bold Oblique

SFU Eurostile Condensed

SFU Eurostile Demi

SFU Eurostile Demi Oblique

SFU Eurostile ExtendedTwo

SFU Eurostile Oblique

SFU Eurostile Regular

SFU Fenice Bold

SFU Fenice Bold Oblique

SFU Fenice Light

SFU Fenice Light Oblique

S