Ứng dụng hẹn hò của Facebook muốn kết nối bạn với người yêu bí mật của bạn

Dịch vụ này cũng đang mở rộng sang 14 quốc gia mới.