top of page
banner-web-980x100.jpg
banner-web-300x600.jpg
banner-web-300x600.jpg
banner-web-300x250.jpg
banner-web-300x250.jpg
backdrop ha noi 600x600
banner web cach hay nhat 300x300

Người Nổi Tiếng - Tin Tức, Tiểu Sử, Tư Liệu, Hình Ảnh

Người nổi tiếng - thông tin tổng hợp, giải trí thư giãn nhân vật nổi tiếng tiểu sử người nổi tiếng, thế giới sao, thế giới người nổi tiếng. Cập nhật tin tức hình ảnh, sự kiện nóng nhất xung quanh vấn đề người nổi tiếng được mọi người quan tâm.

banner-web-980x260.jpg

Người Nổi Tiếng Là Gì?

  • Người nổi tiếng hay Celebrity ý chỉ một cá nhân hay một nhóm người có danh tiếng và được công chúng thừa nhận một cách rộng rãi, với hệ quả trực tiếp là được các phương tiện truyền thông đại chúng chú ý đến. Họ có thể là các danh y, danh thủ, danh họa, danh ca, danh hài...

  • Người nổi tiếng hay danh nhân nghĩa là người có danh tiếng bởi có công trạng với xã hội và được xã hội ghi nhận. Họ có thể là những nhà văn hóa, nhà quân sự, nhà khoa học...

bottom of page