top of page

Download Font SVN-Lobster Việt Hóa

Cachhaynhat.com chia sẻ Font SVN-Lobster Việt Hóa


Phông chữ Lobster có một cách tiếp cận khác. Định dạng OpenType mới cung cấp cho chúng tôi khả năng có nhiều phiên bản của mỗi chữ cái và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm: Thay vì thỏa hiệp thiết kế các chữ cái của chúng tôi để buộc các kết nối, chúng tôi làm những gì nghệ sĩ viết chữ làm. Chúng tôi vẽ nhiều phiên bản của mỗi chữ cái và rất nhiều cặp chữ cái khác nhau (còn gọi là "chữ ghép") vì vậy chúng tôi luôn sử dụng biến thể tốt nhất có thể của mỗi chữ cái tùy thuộc vào ngữ cảnh của chữ cái bên trong mỗi từ. Tất cả điều này xảy ra tự động trong bất kỳ trình duyệt nào hỗ trợ chữ ghép.


Font SVN-Lobster Việt Hóa
Font SVN-Lobster Việt Hóa

Font SVN-Lobster Việt HóaPassword nếu có: cachhaynhat.com


Tải Font SVN-Lobster Việt Hóa Việt Hóa

 

Xem Thêm các Font chữ đẹp khác:
9.637 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page