top of page

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

CachHayNhat.com chia sẻ các file Photoshop chất lượng cao tách nền dùng để ghép hình Standee Mockup


10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

Thư mục chính chứa 10 tệp PSD (tệp Photoshop) mà mỗi tệp có một số lớp đối tượng thông minh để dễ dàng chỉnh sửa.


Làm thế nào để chỉnh sửa các tập tin PSD?


Lúc đầu, mở một trong các tệp PSD.


Chỉ cần nhấp đúp chuột vào các lớp được tô màu và đặt tên, một cửa sổ mới sẽ mở ra trong Photoshop

Đặt tác phẩm của bạn trong cửa sổ mới, đặt nó trên màn hình và lưu nó.


Các tập tin sẽ tự động được cập nhật với thiết kế của bạn.


Làm điều đó cho tất cả các lớp SMART.


Để thay đổi màu nền, hãy mở thư mục Nền và nhấp đúp vào lớp màu BG và chọn màu yêu thích của bạn.Link google drive download file ở cuối bài.


10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up


10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up

10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up
10 File PSD Standee Mockup - 10 Roll-up stand Mock-up


Password giải nén: cachhaynhat.com


 

Xem thêm:


9.188 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page