Download Font iCiel Simplifica Việt Hóa

Cachhaynhat.com chia sẻ font iCiel Simplifica Việt Hóa.

Giới thiệu về SIMPLIFICA . Một kiểu chữ cô đọng Sans serif được thiết kế bởi KAIWA, một nhà thiết kế kiểu chữ có trụ sở tại Luxembourg. Phông chữ này có cả đặc điểm chữ hoa, chữ thường, chữ số, dấu và các ký tự đặc biệt. Nó hoàn hảo cho văn bản nội dung, tiêu đề, đoạn văn, v.v. Bạn có thể dễ dàng sử dụng nó cho mục đích cá nhân và thương mại.

Font iCiel Simplifica Việt Hóa
Font iCiel Simplifica Việt Hóa