top of page

15 bức ảnh chế tác Mosaic của Pete Buttigieg bởi Charis Tsevis

Charis Tsevis một nhà thiết kế hình ảnh nổi tiếng làm việc từ Síp có khách hàng trên khắp thế giới. Ông là giáo sư về Thiết kế Biên tập và Kiểu chữ tại Đại học AKTO ở Athens từ năm 1996. Danh sách khách hàng Quốc tế bao gồm PepsiCo, Toyota, Google, Nike và các phương tiện truyền thông như Time, Fortune, Wired và Wall Street Journal. Lấy cảm hứng từ chiến dịch của Pete Buttigieg, một người giỏi tranh luận và là một đại sứ của sự tích cực, Charis đã tạo ra một bức tranh ghép chân dung tuyệt đẹp về Pete. Charis cảm thấy rằng Pete có một phẩm chất hiếm có của các giá trị và bản sắc rất cần thiết cho thời đại hiện tại. Trong hình thức nhiếp ảnh khảm ảnh, có nhiều ô hình ảnh khác nhau bao gồm để tạo thành hình ảnh mục tiêu. Nhiều khi độ phân giải hình ảnh mục tiêu được giảm độ phân giải để nó phù hợp với toàn bộ hình ảnh. Tác phẩm của Charis đã được xuất bản trên nhiều sách, tạp chí và trang web trên khắp thế giới. Ở đây chúng tôi chia sẻ các tác phẩm nghệ thuật khảm ảnh chân dung của Pete Buttigieg của Charis Tsevis.

15 bức ảnh chế tác Mosaic của Pete Buttigieg bởi Charis Tsevis

15 bức ảnh chế tác Mosaic của Pete Buttigieg bởi Charis Tsevis

Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis
Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis

Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis
Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis

Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis
Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis

Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis
Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis


Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis
Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis

Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis
Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis

Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis
Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis

Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis
Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis

Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis
Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis


Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis
Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis

Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis
Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis

Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis
Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis

Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis
Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis


Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis
Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis

Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis
Chế tác khảm ảnh pete buttigieg của charis tsevis


 

Xem thêm:


62 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page