top of page

Download Font Brandon Grotesque Full Family

Cachhaynhat.com chia sẻ Font Brandon Grotesque Full Family


Full family font Brandon Grotesque là bộ font kiểu sans serif gồm sáu kiểu cộng với chữ in nghiêng phù hợp. Nó được thiết kế bởi Hannes von Döhren vào năm 2009. Bị ảnh hưởng bởi các kiểu sans serif theo phong cách hình học phổ biến trong những năm 1920 và 1930, các phông chữ dựa trên các hình dạng hình học đã được hiệu chỉnh về mặt quang học để dễ đọc hơn


Brandon Grotesque Full Family
Brandon Grotesque Full Family


Brandon Grotesque Full Family
Brandon Grotesque Full Family

Brandon Grotesque Full Family gồm 12 font:

 • Brandon Grotesque Thin

 • Brandon Grotesque Thin Italic

 • Brandon Grotesque Light

 • Brandon Grotesque Light Italic

 • Brandon Grotesque Regular

 • Brandon Grotesque Regular Italic

 • Brandon Grotesque Medium

 • Brandon Grotesque Medium Italic

 • Brandon Grotesque Bold

 • Brandon Grotesque Bold Italic

 • Brandon Grotesque Black

 • Brandon Grotesque Black Italic


Brandon Grotesque Full Family
Brandon Grotesque Full Family

Brandon Grotesque Full Family
Brandon Grotesque Full FamilyPassword nếu có: cachhaynhat.com


Tải Font Brandon Grotesque Full Family


 

Xem Thêm các Font chữ đẹp khác:

1.780 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page