top of page

Download Free Tomkin Font Family

Cachhaynhat.com chia sẻ bộ font chữ Tomkin Font Family. Tomkin là một gia đình siêu lớn gồm 54 phông chữ! Tomkin được đóng gói với độ tương phản, kiểu dáng, trọng lượng, chiều rộng. Họ loại Tomkin hoàn chỉnh bao gồm 9 trọng số với các phiên bản in nghiêng và 3 chiều rộng (bình thường, hẹp, dày) cho mỗi loại trong tất cả 54 phông chữ để sử dụng đa chức năng, đặc biệt là cho các công việc hợp tác, chẳng hạn như trang web, tạp chí, biên tập, xuất bản, cũng như bao bì.


Tomkin Font Family
Tomkin Font FamilyTomkin Font Family

Tomkin Font Family

Tomkin Font Family

Tomkin Font Family

Tomkin Font Family

Tomkin Font Family

Tomkin Font Family

Tomkin Font Family

Tomkin Font Family

Password: cachhaynhat.com 

Xem Thêm các Font chữ đẹp khác:


517 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page