Tổng Hợp Logo Các Ngân Hàng File Vector

Tổng hợp logo các ngân hàng file vector chuẩn cho các bạn làm thiết kế. Các bạn tải link file vector từng ngân hàng ở phía dưới ảnh logo nhé.

Phần 01 Phần 02

Logo ngân hàng


- Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MBBank


Logo Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MBBank

Logo MBBank vector DownloadLogo MBBank Mới
Logo Ngân hàng Quân đội MBBank Mới 11/2019Logo MBBank mới vector Download


 

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank


Logo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank

Logo Agribank vector Download


 

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV


Logo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV

Logo BIDV vector Download


 

- Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Co-opBank


Logo Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Co-opBank

Logo Co-opBank vector Download


 


- Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam EximBank


Logo Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank

Logo Eximbank vector download


 


- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân NCB Bank


Logo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân NCB BankLogo NCB Bank vector download


 


- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank


Logo Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank

Logo VietinBank vector download


 

- Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt LienVietPostBank


Logo Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt LienVietPostBank

Logo LienVietPostBank vector download


 

- Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam PVcomBank


Logo Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam PVcomBank

Logo PVcombank vector download


 

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn SHB Bank


Logo Ngân hàng TMCP Sài Gòn SHB BankLogo SHB Bank vector download


 

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank


Logo Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Logo VPBank vector download


 

- Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Vib