Download font VNF Chops Normal Việt hóa - Font Script đẹp

Cachhaynhat.com chia sẻ font VNF Chops Normal Việt hóa tuyệt đẹp dành cho thiết kế. Chopin Script là một phông chữ Thư pháp tuyệt vời được tạo ra và xuất bản bởi Claude Fonts. Họ phông chữ Thư pháp này được thiết kế để trông sắc nét, hiện đại và đồng đều về mặt kỹ thuật trong khi vẫn giữ một cá tính độc đáo.


Phông chữ Chopin Script - VNF Chops miễn phí

Chopin Script là một phông chữ Thư pháp chất lượng cao được thiết kế bởi ClaudeP Fonts và có sẵn để tải xuống miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân. Phiên bản miễn phí cung cấp tất cả các chữ cái viết hoa và viết thường và một số ký tự đặc biệt nữa.

Giấy phép: Miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân!

Loại phông chữ: TTF / OTF

Cổ phiếu: Không giới hạn

Định dạng: .Zip