Download font VNF Abril Fatface Việt hóa đẹp

Cachhaynhat.com chia sẻ font VNF Abril Fatface Việt hóa tuyệt đẹp dành cho thiết kế. Abril Fatface font đặc biệt được khuyến khích với các phông chữ tiêu đề trọng lượng được sử dụng trong các áp phích quảng cáo và tiếp thị ở Anh và Pháp thế kỷ 19.


Phông chữ Abril Fatface

Abril Fatface là một phần của chương trình dành cho những người thân yêu thuộc loại quan trọng hơn, Abril, bao gồm mười tám thiết kế cho tất cả nội dung Hiển thị và Văn bản sử dụng. Không nghi ngờ gì nữa, các trọng số chính là sự cải tiến ngày nay của các loại Didone cổ điển, sàng lọc cả tính trung lập và sự tồn tại mạnh mẽ trên trang web để thu hút sự chú ý của người đọc với mức độ căng thẳng được đo bằng các đường cong, màu sắc vượt trội và độ tương phản đáng kể.

font VNF Abril Fatface Việt hóa