Ảnh Chân Dung Bác Hồ - Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Siêu Nét

CachHayNhat.com chia sẻ ảnh chân dung Bác Hồ - Chủ tịch Hồ Chí Minh chất lượng cao, cực nét đẹp. Ảnh chân dung Bác Hồ rất nét dùng để in khổ lớn rất chất lượng.


Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội.


Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.


Ảnh Chân Dung Bác Hồ - Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Siêu Nét
Ảnh Chân Dung Bác Hồ - Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Siêu Nét

Link google drive download file chất lượng cao dưới mỗi ảnh.


Xem thêm các bài download tranh ảnh đẹp, vector, PSD, PNG về Bác Hồ:

Part01 Part02 Part03 Part04 Part05 Part06 Part07 Part08 Part09 Part10 Part11


Ảnh Chân Dung Bác Hồ - Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Link download ảnh Bác Hồ chất lượng cao

Password: cachhaynhat.com
Ảnh Chân Dung Bác Hồ - Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Link download ảnh Bác Hồ chất lượng cao

Password: cachhaynhat.com


Ảnh Chân Dung Bác Hồ - Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Link download ảnh Bác Hồ chất lượng cao

Password: cachhaynhat.com
Ảnh Chân Dung Bác Hồ - Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Link download ảnh Bác Hồ chất lượng cao

Password: cachhaynhat.com


Ảnh chân dung Bác Hồ nét đẹp

Xem thêm:


Ảnh Bác Hồ Vẫy Tay Chào File PSD Photoshop PNG


Bác Hồ Hành Quân File PSD Photoshop


</